Se pot face propuneri pentru premiile AŢRU

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria lansează apel către autoguvernările şi asociaţiile civile din rândul comunităţii româneşti din Ungaria de a face propuneri cu privire la conferirea distincţiilor „Pentru românii din Ungaria” şi „Pentru învăţământul românesc din Ungaria”. Dosarele cu propunerile trebuie să conţină datele şi activitatea persoanei sau a comunităţii nominalizate. Dosarele se pot înainta pe adresa: Oficiul AŢRU, 5700 Jula, str. Eminescu nr. 1. Termen: 15 septembrie 2017.

Comentarii