ISUS SALVATORUL: Femei din Biblie - Credința care vindecă (I)

Vindecarea femeii cu hemoragie este una din minunile lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Matei (9:20-22), în cea după Marcu (5:25-34) și în cea după Luca (8:43-48). Este relaționată cu minunea învierii fetiței lui Iair. Aceste persoane locuiau în apropiere, făceau parte din aceeași societate și se cunoșteau între ele. Iair a fost mai-marele sinagogii, probabil într-o localitate din zona Decapolei (o uniune a 10 orașe cu multă populație neevreiască, de limbă greacă, dincolo de lacul Ghenizaret). Iair era un om cunoscut, cu prestigiu, și spre casa lui tocmai se îndrepta Isus.
Urma ca fetița lui Iair, în vârstă de 12 ani, suferindă pe moarte, să fie adusă la viață. Însă pe când mergea urmat de o mulțime de curioși, spre casa lui Iair, o femeie disperată, ce se chinuia bolnavă tot de 12 ani, a atins poala hainei lui Iisus. Femeia avea o hemoragie care îi sleise trupul de puteri și care îi zdrobise de orice speranță. Ea îndurase multe, umblase pe la doctori și își cheltuise toată agoniseala pentru a-și recăpăta sănătatea, dar fără rezultat. Când a auzit că prin apropiere trece Iisus, femeia a văzut o rază de nădejde. Ne dăm seama că știa despre El, și că dorea să Îl întâlnească. Femeia a intrat în mulțime și s-a târât până a atins poala hainei Mântuitorului. Atunci s-a revigorat și s-a eliberat de suferință. Iisus a simțit pe loc cum o putere iese din el. S-a întors spre mulțime și a întrebat: „Cine s-a atins de hainele mele?" „Vezi mulțimea îmbulzindu-te din toate părțile", i-au răspund ucenicii săi, „cum mai întrebi: Cine m-a atins?” Dar Isus a continuat să se uite în jurul său pentru a vedea pe cel care făcuse acest lucru. Atunci, femeia a căzut la picioarele lui și, tremurând de frică, i-a mărturisit că ea l-a atins. Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a vindecat. Mergi în pace!"
Acest episod din Evanghelii conține învățătura că suferința poate fi înfrântă prin credință. Așa cum îndura boală grea de mulți ani femeia cu scurgere de sânge, pot exista situații aparent fără speranță, fără ieșire, stări care pot părea moarte sigură. Prin credință se poate obține vindecarea, eliberarea. Sunt multe boli care provin din deznădejde, dintr-o inimă rece și goală și mai ales din conștiința apăsătoare a păcatului. Credința sinceră duce la conștientizarea păcatului. Conștiința este de la Dumnezeu, ea te îndeamnă să te pocăiești de păcate, să scapi de ele și să nu le mai repeți. Credința îți eliberează conștiința și te vindecă de boala păcatului. Nu aflăm cum a început boala femeii, Isus nu se interesează de trecutul ei. Știm însă, noi, creștinii, că boala poate fi o repercusiune a păcatului neascultării, a păcatului adamic, dar și a păcatelor specifice, pe care le înfăptuim fiecare dintre noi: „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea.” (Romani 5:12). Adesea ne îmbolnăvim fiindcă greșim ceva, exagerăm în unele aspecte, ne încărcăm cu elemente negative și pe multe noi înșine le generăm. Însă Isus nu reînvie trecutul femeii. N-o întreabă: ce-ai făcut, de ce ai procedat așa, de ce ai păcătuit? Femeia e vindecată prin credința ei, fără să fie trasă la răspundere. Păcatele sunt aruncate în marea uitării.
Statutul unei femei bolnave în societatea iudaică nu era unul ușor. În Vechiul Testament, o femeie cu hemoragie, era condamnată la singurătate. Cine se atingea de ea era considerat necurat, locul în care femeia ședea era considerat necurat: „Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăției ei va fi necurat; și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. Oricine se va atinge de ele va fi necurat.” (Leviticul, 15). Biblia nu este un manual de medicină şi nici nu conţine reguli privitoare la fiecare aspect al comportamentului nostru. Cu toate acestea, ne va fi util să înţelegem punctul de vedere al lui Dumnezeu referitor la sănătate, exprimat în Biblie. Numeroase pasaje ne dezvăluie ce spune Dumnezeu cu privire la modul în care ne tratăm corpul. Biblia condamnă excesele care au un efect nociv asupra organismului. Legea dată de Dumnezeu Israelului antic cuprindea măsuri prin care bolile puteau fi ţinute sub control sau, în unele cazuri, chiar prevenite. Legea conţinea şi reglementări concrete, privitoare la siguranţă, ce aveau drept scop prevenirea accidentărilor (Deuteronomul 22:8). Fără îndoială, Biblia ne încurajează să avem grijă de corpul nostru şi să luăm măsuri rezonabile pentru a ne ocroti sănătatea.
Femeia anonimă, cu scurgere de sânge, care se atinge de poala hainei lui Isus, se afla pe ultima treaptă a disperării: părăsită de familie, exclusă din societate, alungată din templu, condamnată la moarte. Dar Isus a venit în această lume, a murit neprihănit și a înviat, împlinind voia Tatălui, tocmai pentru a o salva pe femeia anonimă. Și pentru a mă salva și pe mine, precum și pe tine, dacă vrei!
(Va urma)

Mihaela Bucin

Comentarii