Şedinţă ordinară la AŢRU

Adunarea Generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi-a desfăşurat vineri, 25 august, la oficiul din Jula, lucrările şedinţei ordinare, după o vacanţă de trei luni de la ultima şedinţă, care a avut loc pe 18 mai. Pe ordinea de zi au figurat 6 puncte: Informativ despre cele întâmplate între cele două şedinţe; Modificarea a II. prevederii bugetare a AŢRU şi a instituţiilor fondate pe anul 2017; Decizie asupra postului de director al instituţiei bilingve a Şcolii Generale şi Grădiniţei de Naţionalitate din Bihor; Luarea la cunoştinţă a renunţării la funcţia de deputat a domnului dr. Gheorghe Ruja; Modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al AŢRU; Diverse. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Tiberiu Juhász, iar deputaţi prezenţi au fost 11 din totalul de 12.

Sesizări şi nereguli în deciziile AŢRU
Înainte de a se vota ordinea de zi a venit o propunere din partea deputatului dr. Ioan Ciotea, care a cerut să se introducă încă un punct despre revizuirea deciziei legate de desfiinţarea a trei comisii, la ultima şedinţă din luna mai. Această propunere a fost respinsă de către adunarea generală cu 6 voturi contra, 2 voturi pentru şi 1 abţinere (la începutul şedinţei doi dintre deputaţi nefiind încă prezenţi), pe criteriul că nu a fost semnalată această iniţiativă cu 20 de zile înainte. „Dacă această propunere nu se poate accepta aici astăzi, atunci toate deciziile luate pe 18 mai sunt nelegitime, astfel nici punctul 5 pe ordinea de zi nu funţionează azi…”, a declarat dr. Ioan Ciotea, făcând referire la desfiinţarea celor trei comisii, lucru nesemnalat nici atunci înainte de şedinţă, deoarece desfiinţarea acestora nu a figurat nici pe ordinea de zi şi nu s-a schimbat înainte nici Statutul de funcţionare al AŢRU. Despre toate acestea domnul Ciotea a menţionat că a trimis un material la Oficiul Guvernamental cu toate sesizările și neregulile pentru ca ele să fie cercetate de lege. La cele spuse, preşedintele AŢRU, Tiberiu Juhász a replicat că Oficul Guvernamental a primit procesul verbal şi nu semnalat nici o observaţie până în prezent…


Proiecte și bani mulţi pentru instituțiile AȚRU

Adunarea generală a votat astfel ordinea de zi stabilită înainte, iar la punctul 1 preşedintele a făcut o informare despre cele întâmplate între cele două şedinţe şi despre fondurile alocate în plus pe proiecte pentru unele renovări la instituţii, cum ar fi cu aproximaţie sumele: 130 milioane de forinţi pentru Grădiniţa din Bătania, 20 milioane de forinţi pentru construirea unei cantine la școala din Chitighaz, 4 milioane (completare la proiectul anului trecut) de schimbare a geamurilor şi uşilor la Şcoala generală şi Liceul românesc „N. Bălcescu” din Jula, 16 milioane pentru cumpărarea unui autocar la Şcoala generală din Bedeu, 12 milioane pentru Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU, etc.
La punctul doi pe ordinea de zi a fost aprobată şi votată Modificarea a II-a a prevederii bugetare a Autoguvernării pe Ţară şi a instituţiilor fondate, pentru anul 2017, hotărâre care se referă la schimbarea bugetului instituţiei în urma alocării unor fonduri obţinute prin proiecte, suma totală a bugetului fiind acum de 1.604.148.439 forinţi.


Nou director la Grădiniţa şi Şcoala din Bihor

La punctul trei de pe ordinea de zi a fost votată pentru postul de director al Şcolii Generale şi Grădiniţei de Naţionalitate din Bihorul unguresc, doamna Elena Szilágyi, singura persoană care şi-a înaintat proiectul pentru acest post. Doamna Szilágyi va ocupa acest post pe o perioadă de cinci ani, între 26 august 2017 – 31 iulie 2022, cu un salar brut de 638.491 Ft/lună.Înfiinţarea unei noi comisii

La punctul patru s-a luat la cunoştinţă şi s-a acceptat renunţarea la funcţia de deputat a domnului dr. Gheorghe Ruja, care şi-a înaintat în scris demisia din AŢRU.
La şedinţa anterioară, din 18 mai 2017, au fost desfinţate din senin trei comisii amintite şi mai sus, cea culturală, mass-media şi de tineret, şi s-a propus înfiinţarea unei sigure comisii, formată din cinci persoane, care ar prelua sarcinile celor trei comisii anterioare, respectiv funcţionarea acestei singure comisii. Aşadar, la punctul 5 pe ordinea de zi au fost anunţaţi noii candidaţi la conducerea acestei comisii, propunerea lor de către preşedinte şi votarea acestora. Chiar dacă nu toţi cei din adunarea generală au fost de acord cu aceste propuneri, votul s-a înfăptuit într-un final aşa cum s-a dorit, din 12 deputați, doar 3 fiind în opoziție, o doamnă dintre cei propuşi pe lista candidaților chiar a ţinut să se voteze şi pe sine. Aşadar, noua comisie „Culturală şi pentru tineret” va avea ca preşedinte pe Bertold Netea, iar membri sunt: Mariana Negreu Vetró, Elvira Pál Árgyelán, Daniel Negrea şi Gheorghe Pătcaş.

A.B.

Comentarii