Conferinţă despre „Influenţa Reformaţiei maghiare asupra culturii române”, la Seghedin

Cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de Reformă Protestantă, Autoguvernarea Românilor din Seghedin împreună cu Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin organizează conferinţa ştiinţifică bilingvă intitulată „Influenţa Reformaţiei maghiare asupra culturii române”.
Conferinţa va avea loc pe 28 octombrie, cu începere de la ora 13.00, la Biserica Baptistă din Seghedin, strada Hétvezér, numărul 5. În deschiderea evenimentului va vorbi Balogh Barnabás, pastorul Bisericii Baptiste din Seghedin.
La conferinţă vor prezenta prelegeri: Dr. Nagy Levente, de la Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta – Înfiinţarea şi rolul episcopiei reformate române; Dr. Aleksandra Djuric Milovanovic, de la Institutul de Balcanologie al Academiei din Belgrad, Serbia – Nazarenii, primii neoprotestanţi români şi impactul lor asupra identităţii spirituale a românilor din Banatul Sârbesc; Dr. Gheorghe Petruşan, Seghedin – Reforma şi formarea identităţii naţionale a românilor; Dr. Mircea Măran, din Serbia, de la Şcoala de Studii Înalte Pentru Educatori din Vârşet – Mişcarea baptistă la românii din Serbia; Drd. Petrică Creţu, pastor la Biserica Baptistă Română din Micherechi – Relaţia dintre Biserică şi stat în gândirea reformatorilor; Dr. Petru Weber, prof. la Catedra de limba română a Universităţii din Seghedin – Relaţia dintre neoprotestantism şi mişcarea naţională la românii din Ungaria dualistă; Dr. Mihaela Bucin, şef la Catedra de limba română a Universităţii din Seghedin – Etnologia comunităţii baptiste româneşti din Ungaria.

De la ora 17.30, evenimentul va continua cu un program muzical al Bisericilor Baptiste din Micherechi şi Seghedin.

Comentarii