Slujire Arhierească şi pelerinaj în biserica în care a fost botezat Andrei Șaguna, în Ungaria

A devenit deja o tradiție ca în prima duminică din Postul Crăciunului, care în anul acesta a coincis cu cea de-a 26-a după Rusalii (19 noiembrie 2017), să fie săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească în biserica ortodoxă din Mișcolț, în care a fost botezat Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, și care aparține astăzi de Episcopia Ortodoxă Maghiară din Ungaria. Slujirea liturgică este punctul central al pelerinajului efectuat anual aici, din 2012, de credincioșii ortodocși români de la capela românească din Budapesta, împreună cu Părintele Protopop și Paroh Marius Maghiaru, cu sprijinul Autoguvernării Românești a Sectorului VII, din Budapesta, condusă de acesta.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Tihon, Arhiepiscop de Podolsk și conducător al Episcopiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, Sfânta Liturghie de la Mişcolţ a fost săvârșită și de această dată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor format din pr. Marius Maghiaru, pr. József Krank și pr. Kirill Tatárka, preoți slujitori la Mişcolţ și Nyíregyháza, Arhidiaconul Emanuel Văduva și Diaconul Marius Vidican de la Catedrala Episcopală din Jula. Răspunsurile la strană au fost date alternativ, în maghiară și română, de grupul coral al bisericii din Mişcolţ și grupul coral al capelei românești din Budapesta, iar la slujbă au participat, de asemenea, credincioși ortodocși români și maghiari, din Budapesta și Mişcolţ, dar și din alte locuri, chiar și de dincolo de graniță, din Ucraina Subcarpatică, precum și autorități, ca de pildă domnul Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Jula.Momentele principale ale vieții și lucrării deosebite desfășurate în folosul Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, născut la Mişcolţ și botezat în această impunătoare și foarte frumoasă biserică macedo-română, la vremea aceea, la doar 2 ani după sfințirea locașului de cult, la construirea căruia și-au adus o contribuție și înaintașii săi, dar și atmosfera specială, de comuniune frățească inter-ortodoxă, de la slujirea Sfintei Liturghii, au fost subliniate de Preasfințitul Părinte Siluan în cuvântul rostit la final. Ierarhul a adus mulțumire lui Dumnezeu și Sfântului Său Ierarh Andrei Șaguna pentru sprijinul acordat de a putea veni și sluji din nou la Mişcolţ, părinților și credincioșilor ortodocși maghiari pentru primirea făcută cu multă căldură sufletească, ca de fiecare dată, ÎPS Părinte Tihon, pentru binecuvântarea acordată, pr. Marius Maghiaru și credincioșilor ortodocși români din Budapesta, pentru statornicia și râvna de a efectua anual acest pelerinaj de suflet, la Mişcolţ, dar și domnului consul general Vasiloni, care a venit special de la Jula, pentru a lua parte la acest eveniment.La momentul potrivit, copiii și credincioșii care s-au pregătit au fost împărtășiți cu Sfintele Taine, iar la final cu toții au fost miruiți de Ierarh, după care au participat și la o agapă frățească oferită din partea Autoguvernării Românești a Sectorului VII, din Budapesta.
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, pe numele său de botez Anastasie, s-a născut într-o familie de aromâni, în Mişcolţ, în 20 decembrie 1808, a fost botezat în biserica macedo-română cu hramul „Sfânta Treime” din localitate, a făcut Școala Primară la Mişcolţ, apoi Gimnaziul și studiile de drept și filozofie la Universitatea din Budapesta, studii de teologie la Vârșeț, în Serbia, după care a fost călugărit la Mânăstirea Hopovo, unde a fost ulterior și Stareț, dar mânat de dorința fierbinte de a lucra pentru neamul său românesc, vine la Sibiu, unde este numit mai întâi Vicar al Episcopiei, iar la scurtă vreme Episcop-Vicar și apoi conducător al acestei Eparhii, pe care o ridică la rangul la rangul de Mitropolie, restabilind astfel vechea Mitropolie Ortodoxă Română de la Alba Iulia, ce încetase să funcționeze prin actul Unirii cu Roma din anul 1700. Ca Episcop și Mitropolit al Ardealului, cu multă râvnă, înțelepciune, pricepere și sacrificii, reușește să organizeze și să ridice foarte mult nivelul acestei Eparhii, inaugurează o tipografie eparhială și revista „Telegraful Român”, care funcționează neîntrerupt, din 1853 și până astăzi, iar în timpul său au fost tipărite aproape 200 de titluri de carte și o prețioasă ediție a Bibliei (1856–1858), au fost deschise 800 de școli poporale, sau elementare, gimnazii la Brad și Brașov, precum și Institutul Teologic și Pedagogic de la Sibiu, a fost adoptat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe din Transilvania (în 1868) și a fost înființată ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român).A fost un model de Ierarh, cu rol deosebit în dezvoltarea și organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal. S-a mutat la cele veșnice în 28 iunie 1873, la Sibiu.
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

(Imagini: Arhid. Emanuel Văduva)

Comentarii