Ziua mulţumirii şi botez nou-testamental în Biserica Baptistă din Micherechi

Luna octombrie a debutat pentru credincioșii baptiști din Micherechi cu sărbătorea Cinei Domnului. În prima duminică a lunii, prin pâine și vin, cei prezenți și-au adus aminte de prețul mântuirii care s-a plătit pentru toți oamenii la crucea de la Golgota de către Fiul Lui Dumnezeu.
Ziua mulțumirii
În cea de a doua duminică, 8 octombrie, Biserica s-a bucurat la sărbătoarea mulțumirii. Cu acest prilej, atât la serviciul de dimineață cât și la cel de după amiază, comunitatea de credincioși a fost vizitată de corul Bisericii Baptiste „Betel” de Satu-Mare, care, împreună cu pastorul Mihai Micula au împodobit sărbătoarea adunării.
La această sărbătoare au participat și credincioși baptiști din alte localități. Din partea autorităților locale, biserica a fost vizitată de doamna primar Margareta Tat și de domnul viceprimar Bertold Netea. Biserica mulțumește Autoguvernări Românești a județului Bichiș precum și conducerii Primăriei din Micherechi pentru ajutorul acordat în vederea realizării acestei întâniri cu credincioși baptiști din România. Autoritățile românești din Ungaria au participat la această sărbătoare prin domnul consul general, Florin Trandafir Vasiloni.
Sărbătoarea a fost frumoasă și înălțătoare, credincioșii fiind mulțumitori lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale de care au avut parte în acest an.

Botez nou-testamental
„Şi famenul a zis: »Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?« Filip a zis: »Dacă crezi din toată inima se poate.« Famenul a răspuns: »Cred că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu«… şi Filip a botezat pe famen.” (Faptele Apostolilor 8:36-38).


Sărbătorile, prin harul lui Dumnezeu au continuat și în cea de a treia duminică a acestei luni, 15 octombrie. Biserica Baptistă din Micherechi a celebrat, într-o atmosferă de praznic ceresc, un botez nou-testamental. Cu ocazia aceasta, s-a împlinit ceea ce profetul Isaia vizualiza cu şapte sute de ani înainte, şi anume roada spirituală din calvarul jertfei Hristice.
Bucuria a fost măreață din pricină că în urma auzirii Cuvântului încă un suflet a ajuns să învingă îndoiala şi necredinţa. Astfel, botezul a fost proclamarea publică înaintea lumii vizibile şi invizibile a credinţei persoanale în Isus Hristos şi a mântuirii oferite de El. Copiii bisericii, grupul de tineri și fanfara, au împodobit serviciul divin. Cuvântul Scripturii a fost predicat de pastorul Ioan Hodojou de la Budapesta, iar actul botezului a fost oficiat de pastorul bisericii locale, Petrică Creţu.
La această sărbătoare, pe lângă credincioşii baptişti, biserica a putut saluta şi găzdui şi credincioşi aparţinând Bisericii Penticostale şi Ortodoxe, iar din partea autorităţilor locale pe doamna primar Margareta Tat.
Îi dorim sorei Kinga Antal să umble pe calea credinţei în ascultarea Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos până la sfârşitul vieții. Ne rugăm de asemenea pentru toţi consătenii noştri, ca dincolo de binecuvântările pământeşti, Bunul Dumnezeu să le facă parte de înnoirea vieţii şi de bucuria mântuirii în veacul acesta şi în cel viitor.

A consemnat pastorul Petrică Creţu

Comentarii