99 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor

Exact acum 99 de ani, la 1 Decembrie 1918, s-a ţinut Marea Adunare Naţională de la Alba Iulie. Adunarea s-a ținut într-o atmosferă de sărbătoare. Au venit aici 1.228 de delegați oficiali, din toate cele 130 de cercuri electorale și din toate cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni de cultură, care au proclamat, la unison, „deplina libertate națională”, „votul obștesc, direct și egal”, „libertatea presei” dar și reforme în mai multe domenii ale vieții.
Pe lângă oficialități, la Alba Iulia au venit, români de peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele, călare, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore, cu table indicatoare a comunelor ori a ţinuturilor de unde proveneau, în cântări şi plini de bucurie, spun cronicarii acelor vremuri. Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în această zi spre a fi de faţă la actul cel mai măreţ al istoriei românilor.

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228 de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia.
Pentru a cunoaşte aceste 1.228 de nume, azi nu mai trebuie să mergem să cercetăm arhive sau biblioteci. Dacă reuşim să ajungem la Alba Iulia, în Muzeul Naţional al Unirii, nu mai trebuie să răsfoim ore întregi documente pentru a afla numele delegaţilor din comunele şi localităţile noastre, ale românilor din Ungaria, deoarece toate aceste nume ale delegaţilor şi alte date despre ei, ne stau la dispoziţie pe internet (aici: ro.wikipedia.org, la capitolul: Lista delegaţilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia).


Lista cuprinde delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, care au decretat unirea Transilvaniei cu România . Conform regulamentului privind alegerea delegaţilor, decretarea unirii Transilvaniei cu România trebuia făcută de reprezentanţii tuturor categoriilor sociale, fiind invitaţi să participe reprezentanţii clerului celor două confesiuni româneşti, câte doi aleşi din partea fiecărei societăţi culturale, reuniuni de învăţători, reuniuni de meseriaşi şi reuniuni de femei, câte doi reprezentanţi ai tinerimii universitare din fiecare instituţie de învăţământ superior, câte un reprezentant al colegiului profesoral al fiecărui institut teologic, gimnaziu, liceu, institut pedagogic şi şcoală civilă, câte un ofiţer şi un soldat din fiecare secţiune judeţeană a gărzilor naţionale. Fiecare cerc electoral (circumscripţie electorală) trimitea câte cinci delegaţi aleşi.

Ei au fost delegaţii românilor din Ungaria de azi…
Astfel, din circumscripţia Chitighaz au participat: preotul ortodox Ioan Iosif Ardelean, învăţătorul Valeriu Magher, economiştii Petru Sântău şi Vasile Gros. Delegaţii de la Jula au fost: avocatul Mihail Mărcuş, proprietarii Teodor Suciu, Teodor Silaghi, Moise Gomboş şi Petru Chereşlădan, acesta din urmă fiind funcţionar la primăria din Arad. Din zona Bihorului au participat: economistul Teodor Pătcaş din Micherechi, economistul George Mureşan din Bedeu, preotul Teodor Pătcaş din Peterd, economistul Ioan Bodor şi proprietarul Victor Domocuş din Vecherd. Din cercul Bătania a participat la adunarea de la Alba Iulia proprietarul Mihai Nicoară din Bătania.
Românii din Budapesta au fost reprezentaţi la Alba Iulia de către Alexandru Vaida-Voevod, om politic, medic, publicist, unul dintre liderii marcanţi ai Partidului Naţional Român din Transilvania, un mare susţinător al drepturilor românilor transilvăneni. Societatea „Petru Maier” a universitarilor români din Budapesta a fost reprezentată de către studentul la medicină George Popoviciu şi de către Dumitru Antal.
Veşnică să fie amintirea lor!
Numai cunoscându-ne trecutul ne vom înţelege prezentul şi ne vom putea plănui viitorul!

E.Ş.


Comentarii