ISUS SALVATORUL: Botez nou-testamental în ultima zi a anului trecut la Micherechi

Ultima zi a anului 2017, 31 decembrie, a fost pentru credincioșii baptiști din Micherechi o zi de sărbătoare. Soţii Maria și Gheorghe Pătca, îmbrăcați în haine albe, au depus mărturia lor înaintea lui Dumnezeu și a martorilor văzuți și nevăzuți. Întreaga adunare a fost mulțumitoare lui Dumnezeu pentru felul în care în suveranitatea Lui a hotărât cum să se scrie ultima filă a anului.
Serviciul de botez a fost împodobit de cântările fanfarei, ale copiilor și tinerilor Bisericii. Timpul de rugăciune a fost unul de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale și spirituale pe care le-a revărsat peste credincioși, precum și peste satul Micherechi în anul care a trecut. Mulțumirea a fost completată de mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru cei bolnavi și în altfel de încercări. La această sărbătoare au participat membrii bisericii, prieteni și consăteni, precum și oaspeți din România.

Prin mesajul adresat cu acest prilej și inspirat din Fapte 8:26-40, pastorul Bisericii, Petrică Crețu a prezentat celor prezenți modul cum Biserica lui Hristos a crescut incluzând în ea pe toți cei care au crezut Evanghelia și care nu s-au rușinat să mărturisească personal adevărul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor personal.
Dumnezeu a dat ființă Bisericii în Ierusalim în ziua de Rusalii, pentru ca apoi să îi lărgească frontierele peste cei născuți din nou din Samaria și de acolo până la marginile pământului. Famenul etiopian, din narațiunea evanghelistului Luca, este o mărturie că înaintea lui Dumnezeu este prețios și important orice om, indiferent de culoarea lui, de țara din care provine, indiferent de familia din care se trage sau de antecedentele spirituale ale neamului lui. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Robul lui Dumnezeu, care a fost sacrificat pentru mântuirea oamenilor. El este singurul care prin moartea și învierea Sa aduce eliberare de blestemul păcatului adamic și personal. Cei mântuiți, care îmbracă haina albă a botezului, sunt rodul jertfirii lui Isus pe crucea de la Golgota și care, asemenea famenului etiopian, se angajează prin legământ să-i fie credincioși până la finalul vieții. 


Încheierea predicii a fost un îndemn pentru toți de a crede Evanghelia și de a o mărturisi potrivit poruncii lui Dumnezeu.

Pastor Petrică Creţu

Comentarii