Şedinţă ordinară la Autoguvernarea pe Ţară

În ziua de 1 martie, Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria a ţinut o şedinţă ordinară cu următoarele subiecte: 1. Informare despre cele întâmplate între cele două şedinţe; 2. Aprobarea bugetului pe anul 2018 al AŢRU şi al instituţiilor subordonate; 3. Aprobarea planului de afaceri pe anul 2018 al Editurii de Presă şi Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL; 4. Negocierea cererii Clubului Pensionarilor Români din Jula; 5. Raport privind îndeplinirea declaraţiilor de avere ale deputaţilor Adunării Generale a AŢRU; 6. Aprobarea indemnizaţiilor şi taxelor de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ public aflate în subordinea AŢRU; 7. Stabilirea datei de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolare, pentru anul şcolar 2018/2019; 8. Delegare în Biroul Naţional Electoral; 9. Luarea la cunoştinţă a deciziei de demisie a domnului Rokszin Tibor, 10. Diverse.
Despre deciziile luate la şedinţa AŢRU vă vom informa în numărul următor.

Comentarii