Concurs pentru ocuparea postului de şef al Oficiului AŢRU

Adunarea Generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria publică concurs pentru ocuparea postului de şef al Oficiului AŢRU. Numirea şefului de oficiu se va face pe o perioadă nedeterminată. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– cetăţenie maghiară
– studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice
– cunoaşterea limbii române la nivel superior,
– vechime în exercitarea funcţiei publice, etc.
Dosarele de concurs să cuprindă:
– biografie profesională amănunţită în limba maghiară,
– copiile actelor şi ale atestatului de limba română la nivel superior,
– cazier, etc.
Dosarele de înscriere la concurs se trimit pe numele preşedintelui AŢRU, la adresa poştală: 5700 Jula, str. Eminescu nr. 1. Termenul de înaintare este: 15 martie 2015. Informaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine de la preşedintele Tiberiu Juhasz, precum şi la adresa www.atruroman.hu.

A.C.

Comentarii