12 aug. 2016

Cererile pentru cetăţenia română se pot depune la Ambasada României din Budapesta şi la consulatele din Jula şi Seghedin

Ambasada României de la Budapesta ne-a informat recent că românii din Ungaria, care doresc să obţină cetăţenia română îşi pot depune dosarele de cerere pentru dobândirea cetățeniei române în baza art. 8¹ din Legea 21/1991 la Ambasada României la Budapesta şi la Consulatele Generale ale României de la Jula şi Seghedin (Ambasada României la Budapesta: 1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72, Telefon: 0036-1/384-7689; Consulatul General al României la Jula: 5700 Jula, str. Munkácsy Mihály nr. 12, Telefon: 0036-66/465130; Consulatul General al României la Seghedin: 6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5, Telefon: 0036-62/424430.

Secţia Consulară a Ambasadei României la Budapesta şi Consulatele Generale ale României de la Jula şi Seghedin informează şi acordă consiliere persoanelor interesate cu privire la alcătuirea dosarului specific, corespunzător prevederilor art. 8¹ din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991.
*
Persoana fără cetăţenie sau cetăţeanul străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, poate solicita acordarea cetățeniei române dacă îndeplineşte concomitent și condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române, și având posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

ACTE NECESARE:
1.    Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate;
2.   Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
3.  Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată;
4.    Cazier judiciar din România;
5.  Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
6.  Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
7.  Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;
8. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
9.  Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
10. Punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti (doar pentru cererile depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul îşi are domiciliul).

TAXE
1. TAXA CONSULARĂ: 191 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE: 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.
*

Alte informaţii cu privire la procedura de obţinere a cetăţeniei române în baza art. 8¹ din Legea 21/1991, se găsesc pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/harta-site/93-categorii-cereri/355-articol-8-1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...