O scrisoare de mulţumire

Conducerea şcolii nr. 117 din Bucureşti a trimis zilele trecute o scrisoare de mulţumire în urma vizitei elevilor acestei instituţii la românii din Jula şi Micherechi. Scrisoarea a fost adresată domnului consul Răzvan Ciolcă, doamnei primar Margareta Tat, domnului viceprimar Bertold Netea, doamnei redactor-şef Eva Iova, doamnei directoare Ana Sárközi, doamnei Iulia Kaupert de la Radio Seghedin, părintelui Visarion şi domnului Gheorghe Ruja din Micherechi.

Stimaţi prieteni,
Prin această scrisoare de mulţumire, dorim să ne exprimăm gratitudinea şi recunoştinţa pentru modul cum a fost organizată primirea la Jula şi la Micherechi a colectivului de elevi şi de profesori ai Şcolii Nr. 117 Bucureşti în cadrul proiectului „Conexiuni interculturale româneşti. Contacte cu elevii români din comunităţile istorice româneşti din jurul României (Ungaria)”. Acţiunea „Vizită în ţara Crişurilor. Excursie de studii pe Valea Crişurilor şi în Bihorul istoric”, inclusă în acest program, a prilejuit întâlnirea elevilor şi a profesorilor de la Şcoala Nr. 117 din Bucureşti cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Ungaria, contribuind la cunoaşterea reciprocă, la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni, la prezentarea limbii şi a tradiţiilor româneşti în afara graniţelor.
Ne-a impresionat ospitalitatea şi organizarea impecabilă a programului bogat şi variat în oraşul Jula, primirea la Redacţia Foii Româneşti şi la Episcopia Ortodoxă şi, în mod deosebit, faptul că am avut onoarea de a fi întâmpinaţi şi însoţiţi în oraşul Jula de către consulul României la Seghedin, domnul Răzvan Ciolcă.
Am fost de asemenea încântaţi de căldura şi prietenia cu care am fost primiţi la Şcoala Generală Bilingvă din Micherechi de către elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţii comunităţii locale. Ne bucurăm că am putut admira hărnicia cultivatorilor de legume din satul românesc Micherechi. Suntem profund impresionaţi de dorinţa şi eforturile locuitorilor din Micherechi de a-şi păstra limba maternă, identitatea şi obiceiurile strămoşeşti şi ne-am bucura dacă am putea să ne aducem şi noi o modestă contribuţie în acest sens.
Sperând într-o continuare a colaborării noastre şi pe viitor, în numele elevilor şi profesorilor participanţi la proiect, ne exprimăm, încă o dată mulţumirea şi recunoştinţa pentru implicarea Dvs. în desfăşurarea proiectului „Conexiuni transfrontaliere româneşti”.

Bucureşti, 30 iunie 2012

Director: Florentina Cristea
Director adj: Florenţa Petcu
Coordonator de proiect: Năstase Paulina

Comentarii