15 ian. 2016

65 de ani de presă scrisă românească în Ungaria

Prima revistă a românilor din Ungaria de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost fondată de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, în anul 1950 (cu un număr de probă), apariţia permanentă a precursorului „Foii” de azi fiind datată din 15 ianuarie 1951. Astfel, în anul 2016, săptămânalul tradiţional al românilor din Ungaria a împlinit 65 de ani de existenţă. Redacţia Foii româneşti este un important atelier de creaţie intelectuală, care acordă atenţie maximă îngrijirii şi transmiterii limbii române în rândul comunităţii româneşti din Ungaria şi a întăririi identităţii naţionale române.Momente importante:
·        – 1 iunie 1950 – apare un număr de probă al revistei româneşti, cu titlul „Libertatea noastră”
·        – 15 ianuarie 1951 – aceasta este considerată data naşterii revistei românilor din Ungaria, când a fost reeditat, cu puţine modificări numărul din vara anului 1950. În lipsa unui sediu, la început redacţia se strângea în sala profesorală a Liceului românesc din Jula.
·        – După o întrerupere de apariţie de aproape un an, din cauza evenimentelor revoluţiei din toamna anului 1956, revista reapare pe 1 noiembrie 1957, cu sediul mutat la Budapesta. Redacţia funcţiona în incinta întreprinderii editoare (Lapkiadó Vállalat), la Palatul New York, Lenin krt. 9–11, etajul III.·        – Odată cu mutarea sa la Budapesta, revista îşi schimbă şi titlul în „Foaia noastră”. Acesta este numele pe care o să-l poarte cel mai mult timp, din 1957 până în 1991
·        – 1 iulie 1971 – redacţia ziarului „Foaia noastră” revine la Jula, cu sediul stabilit în piaţa Petőfi nr. 2. Revenirea la locul de baştină al naşterii presei româneşti a produs din nou schimbări în componenţa jurnaliştilor, acest moment îl putem considera unul important în viaţa comunităţii, deoarece s-a constituit un colectiv redacţional al comunităţii, când marea majoritate a jurnaliştilor erau fii ai acestei comunităţi băştinaşe.·        – În perioada 1973–1980, devin colaboratori ai ziarului foarte multe nume noi, provenind din elevii Liceului românesc din Jula sau din studenţii catedrelor de română de la Seghedin şi Budapesta.
·        – 27 septembrie 1991 – apare ultimul număr al revistei cu titlul de „Foaia noastră”. Începând din 4 octombrie 1991, revista îşi schimbă formatul (tip caiet-revistă) şi titlul în „Noi. Românii din Ungaria”. Această perioadă a înnoirilor a ţinut până în anul 1997.·        – 9 ianuarie 1998 – noul an aduce după sine o schimbare în titlul revistei, într-un fel o revenire la cel mai îndrăgit nume: „Foaia”, dar de această dată cu întărirea caracterului naţional, astfel revista a fost rebotezată în „Foaia românească”, titlu pe care îl păstrează până azi.
·        – 28 aprilie 2000 – sărbătoarea Paştilor din acel an le-a adus românilor din Ungaria o revistă românească în nou format (B/4) cu rubricaturi mai variate şi cu un program clar: vrea să devină revista tuturor românilor din Ungaria, cu accent pe diferitele generaţii şi pe familiile româneşti. Formatul revistei din 2000, păstrat până azi, aminteşte de cel iniţial, din anul 1951.·        – Azi „Foaia românească” apare într-un tiraj de 800 de exemplare, săptămânal, în fiecare zi de vineri, în toate cele 52 de săptămâni ale anului. Numărul abonaţilor este peste 500, celelalte exemplare fiind distribuite pe gratis pentru grădiniţele şi şcolile româneşti din Ungaria.

·        – Începând din anul 2001, „Foaia” apare şi pe internet (www.foaia.hu).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...