Cea mai frumoasă zi de primăvară a revistei „Familia” lui Iosif Vulcan


Cu prilejul apropierii datei de 9 martie, debutul poetic al lui Mihai Eminescu, evocăm importanţa revistei culturale „Familia” a lui Iosif Vulcan pentru românii din Ungaria şi Transilvania în a doua parte a secolului al XIX-lea.
Revista „Familia” a fost înfiinţată în iunie anul 1865, la Pesta, de publicistul şi scriitorul Iosif Vulcan, când acesta era doar un tânăr de 24 de ani. Numărul de probă a apărut la 1/13 mai, iar numărul 1 la 5/17 iunie. Prima serie a revistei „Familia”, cea de sub conducerea lui Iosif Vulcan, este un caz unic în analele publicisticii româneşti, prin longevitatea ei de patru decenii. La renumele său a contribuit în mod esenţial şi faptul că, în numărul 6 al revistei, apărut la 25 februarie/9 martie 1866, a debutat Mihai Eminescu, cu poezia „De-aş avea…”
Iosif Vulcan s-a născut în judeţul Bihor, la Holod, în anul 1841. A fost scriitor, publicist, poet, membru al Academiei Române. Studiile le-a făcut la Oradea, iar după absolvirea liceului s-a înscris la Universitatea din Budapesta, unde şi-a luat licenţa în Drept. Ca student începe să scrie în perioada în care se afla la Budapesta. În anul 1861, la Pesta a redactat revista „Gura Satului”, foaie umoristică.
Intenţia lui Iosif Vulcan de a edita o revistă culturală şi literară a fost de la începutul activităţii sale gazetăreşti. Această realizare pretindea domeniul culturii şi literaturii române. Titlul revistei are o semnificaţie dublă: năzuinţa de a se adresa fiecărei familii româneşti în parte şi „Familiei” mai mari, de fapt întregii naţiuni.
Revista lua în considerare stadiul de dezvoltare a vieţii sociale şi culturale a românilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Totodată în paginile revistei „Familia”, literatura a ocupat un loc de frunte. Cel mai însemnat episod din existenţa revistei este legat o zi de primăvară din anul 1866, când Vulcan a primit un pachet de la Cernăuţi, care cuprindea nişte poezii ale unui tânăr de doar 16 ani, pe nume Mihail Eminovici. Vulcan a ales dintre ele poezia „De-aș avea”, pe care a publicat-o însoţiţă de o notă redacţională: „Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trimise nouă, ne-a surprins plăcut.” Este bine ştiut faptul că Vulcan este şi „nașul literar” al celui mai important poet român, schimbându-i numele din Eminovici în Eminescu. În următorii ani „Familia” a publicat multe alte poeme ale lui Eminescu, dedicându-i poetului, la moartea acestuia, un întreg număr – cel din 7 iulie 1889.
În revista „Familia” apar diverse traduceri în proză şi versuri, articole constructive, scrieri într-un stil degajat şi familiar, articole utile în emanciparea omenirii, nuvele, schiţe, fragmente de romane traduse din literatura străină. Coloanele revistei au stimulat tot timpul creaţia poetică transilvăneană.
În 1880, Iosif Vulcan s-a mutat la Oradea, unde va continua să scoată revista „Familia”. Pe toată durata vieţii sale, Vulcan a fost un susţinător important al vieţii culturale româneşti din Transilvania.
Revista „Familia” s-a păstrat până în zilele noastre. Ea apare la Oradea, fiind considerată una dintre cele mai valoroase publicaţii culturale româneşti.
Anita László, studentă la jurnalism, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

Comentarii