Duminica Ortodoxiei la capela românească din Budapesta


Prima săptămână din Postul Mare se încheie întotdeauna prin Duminica Ortodoxiei, sau a biruinței credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor, precum și a restabilirii definitive a cultului Sfintelor Icoane în Biserica Ortodoxă, indiferent de naționalitate. Această Duminică s-a stabilit prin hotărârea Sinodului de la Constantinopol (Istanbulul de astăzi, din Turcia), din data de 11 martie 843 și ea se cinstește cu sfințenie, de atunci și până în prezent, de către creștinii ortodocși de pretutindeni.


În diasporă, sau mai precis la ortodocșii care trăiesc în afara țărilor ce găzduiesc Biserici Ortodoxe Autocefale Surori, Duminica Ortodoxiei este nu doar un moment special din timpul anului liturgic pentru a cinsti așa cum se cuvine Sfintele Icoane și biruința Ortodoxiei, ci și un prilej concret de manifestare a comuniunii frățești inter-ortodoxe, prin slujiri făcute în comun de ortodocși de diferite neamuri și etnii.
Și la Budapesta, în capitala Ungariei, în care trăiesc 5 feluri de credincioși ortodocși (aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Exarhatului pentru Ungaria și Austria al Patriarhiei Ecumenice, Eparhiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria aflate sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria și Eparhiei Ortodoxe Bulgare din Ungaria), acest frumos obicei a fost inaugurat în anul 2005, de către Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul din acea vreme al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și în prezent Episcopul Oradiei, care a săvârșit pentru prima dată Sfânta Liturghie inter-ortodoxă în capela ortodoxă greacă a Patriarhiei Ecumenice, împreună cu clerici din celelalte jurisdicții ortodoxe. Acest obicei a rămas neschimbat până în ziua de astăzi și a fost continuat și după anul 2007, când conducerea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a fost preluată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan. Cele mai multe dintre slujirile inter-ortodoxe din Duminica Ortodoxiei au fost săvârșite în capela românească, în Catedrala Episcopiei Maghiare și în biserica ortodoxă bulgară din Budapesta, dar și alte biserici ortodoxe budapestane au găzduit acest eveniment.În Duminica Ortodoxiei din anul 2018, capela românească din Budapesta și-a deschis din nou porțile pentru a primi clerici și credincioși din celelalte jurisdicții ortodoxe din Ungaria, care au luat parte la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită aici de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, împreună cu alți preoți și diaconi. Din soborul slujitor, cu binecuvântarea Ierarhilor lor, au mai făcut parte cei doi clerici români de la Budapesta: Părintele Protosinghel David Pop, Superiorul Așezământului Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” și Părintele Marius Maghiaru, Protopop Român de Budapesta și câte un reprezentant al fiecărei jurisdicții ortodoxe din Budapesta: Părintele Macarie Beke, de la capela greacă din Budapesta a Exarhatului pentru Ungaria și Austria al Patriarhiei Ecumenice, Părintele Sviatoslav Bulah, de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” a Eparhiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria, Părintele Tancso Yancsev, de la Parohia ortodoxă bulgară „Sfinții Chiril și Metodiu” din Budapesta și Diaconul Zoran Zivici, de la biserica ortodoxă sârbă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Budapesta. Ecteniile au fost rostite alternativ, în română și sârbă și fiecare preot a cântat ecfonisul în limba sa, iar în cadrul slujbei au fost pomeniți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și conducătorii celorlalte Eparhii Ortodoxe din Ungaria: Înaltpreasfințitul Părinte Arsenie, Exarhul pentru Ungaria și Austria al Patriarhiei Ecumenice, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Ortodox Rus de Budapesta și Viena, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Ortodox Bulgar pentru Europa Centrală și Occidentală, Preasfințitul Părinte Lukijan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria și Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix. De asemenea, au fost rostite în mai multe limbi (română, greacă, maghiară, slavonă, sârbă și engleză) Evanghelia, Crezul și „Tatăl nostru”.
La slujbă, alături de credincioșii de mai multe naționalități, au luat parte și oficialități, precum Domnul Marius Lazurcă, Ambasadorul României la Budapesta și familia sa, sau Doamna Gabriela Elekeș, Președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta (AFORB).
Preasfințitul Părinte Siluan a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța specială a acestei Duminici și slujiri inter-ortodoxe frățești și a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, care inițiază totodată și colecta pentru Fondul Central Misionar (FCM) din Patriarhia Română. De asemenea, copiii, și ceilalți credincioși care s-au pregătit, au fost împărtășiți de Ierarh cu Sfintele Taine, exprimând în modul cel mai deplin comuniunea inter-ortodoxă.
Clericii și oaspeții au fost invitați apoi la o agapă comună, la care a continuat atmosfera frățească și Liturghia de după Liturghie, precum și bucuria acestei întâlniri anuale inter-ortodoxe de la Budapesta.
Credința ortodoxă reprezintă unul dintre aspectele fundamentale de apropiere a oamenilor de Dumnezeu și între ei și îi ajută, de asemenea, să depășească toate problemele pe care le au de întâmpinat în societatea contemporană și care nu sunt puține, iar Duminica Ortodoxiei reprezintă un moment special în viața creștinilor ortodocși din Budapesta, pe care îl așteaptă anual, cu multă bucurie.
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
(Imagini: Arhid. Emanuel Văduva)

Comentarii