22 apr. 2015

Hram la Paraclisul de lemn de la Otlaca-Pustă

Joi, 23 aprilie, cu ocazia sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, la Otlaca-Pustă va fi sărbătorit hramul Paraclisului de lemn în stil maramureşean, care îl are ca ocrotitor pe acest mare mucenic. Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan
Credincioşii sunt aşteptaţi la sărbătoarea Paraclisului, care este situat la Sălaşul Drăgan din Otlaca Pustă. 
Slujba va începe la ora 10.00. 


11 apr. 2015


Slujbe de Înviere şi Paşti în comunitatea românilor din Ungaria

În noaptea Sfintei Învieri, dintre 11 spre 12 aprilie, în cele mai multe biserici ortodoxe române din Ungaria, slujba de înviere se va oficia la miezul nopţii: în Catedrala „Sfântul Nicolae” din Jula, la bisericile din Apateu, Bătania, Budapesta, Micherechi, Săcal, Seghedin (în biserica sârbească) şi Otlaca-Pustă. La biserica din Peterd, slujba Învierii Domnului va începe la ora 9.00 dimineaţa şi va continua cu Sfânta Liturghie de Sfintele Paşti. Credincioşii din Chitighaz şi Cenadul Unguresc vor putea lua lumina învierii la slujba care va avea loc duminică dimineaţa de la ora 4.00, iar credincioşii de la biserica din Jula – Oraşul Mic Românesc de la ora 7.00. Pentru ortodocşii români din Bichişciaba şi Aletea, slujba de înviere se va oficia cu începere de la ora 8.00 dimineaţa, după care şi aici se va continua cu Sfânta Liturghie de Sfintele Paşti.
PS Părinte Episcop Siluan va sluji în noaptea de Înviere în Capela Ortodoxă din Budapesta (str. Holló, nr. 8), unde imediat după slujba Învierii va fi oficiată şi Sfânta Liturghie de Paşti. Duminică, de Paşti, de la ora 10.00, Preasfinţia Sa va asista şi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Episcopală din Jula, după care va avea loc o agapă tradiţională de Paşte în curtea Episcopiei. Tot în prima zi de Paşti, duminică, 12 aprilie, PS Siluan va sluji la cea de-a doua Înviere în biserica catolică din Şercad. În cea de-a doua zi de Paşti, PS Siluan va sluji la biserica din Micherechi de la ora 9.00, iar în a treia zi de Paşti, la Bichiş, unde slujba va începe la ora 9.30.
A.B.

Editorial - Să ne fie cu iertare!

Este mult mai greu să iertăm decât să ne cerem iertare. De câte ori nu zicem „scuze!”, „iartă-mă”, uneori aşa parcă din formalitate, dar când cineva ne greşeşte nouă, ne supără cu ceva, ne face un rău şi vine apoi să-şi ceară iertare, ne este greu să-l iertăm. Să-l iertăm din suflet şi nu doar în grabă şi superficial.
Suntem în Săptămâna Mare dinaintea Sfintelor Paşti. În această perioadă a anului, mulţi oameni îşi îndreaptă paşii către biserici, îşi caută duhovnicii pentru spovedanie, îşi curăţă sufletele pentru marea sărbătoare a Învierii. Dar mult mai mulţi sunt cei care nu fac aceşti paşi, ori din neştiinţă, ori pentru că nu speră să fie iertaţi de Dumnezeu pentru păcatele lor, pentru că şi ei poartă în suflet supărări pe care nu le pot ierta semenilor lor. Trăim într-o lume plină de supărări, de ură, de jigniri, dar trăim şi într-o lume a bunătăţii, a iubirii şi a iertării. Alegerea depinde de noi. Acum, înainte de Paşti, este vremea iubirii şi a iertării. Sfânta Scriptură îi învaţă pe toţi creştinii să iubească şi să ierte. Ştim că lecţia iubirii a fost cea mai insistentă poruncă a Mântuitorului: „Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 15, 17), iar rugăciunea domnească Tatăl nostru condiţionează că vom fi iertaţi numai dacă şi noi iertăm: „şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.

Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului 2015 - „Sărbătoare a Sărbătorilor" şi „Praznic al Praznicelor"

                                                        
                                                  † Siluan
din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română din Ungaria, har, milă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Iisus Hristos, Fiul Său Cel Unul Născut și Înviat a treia zi din morți și prin harul Preasfântului și de viață Făcătorului Său Duh, iar de la noi părintească dragoste și frățească îmbrățișare!Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

Sărbătoare luminată și Praznic cu totul cinstit ne stă din nou înainte, prin darul Bunului Dumnezeu, care ne-a învrednicit ca și în acest an să ajungem din nou la Ziua cea Luminată a Sfintelor Paști.
Iarăși, Învierea Domnului își revarsă binefacerile Sale asupra noastră, iar razele de lumină necreată, care izvorăsc cu îmbelșugare din Mormântul cel Gol al Domnului Înviat, însă în chip lin și numai de cei credincioși înțelese, sunt primite cu bucurie în adâncul cel mai de taină al sufletelor lor.

„S-a isprăvit” – veste bună pentru toată lumea

Giovanni Battista: Răstignirea lui Isus Hristos
Creștinii peste tot în lume sărbătoresc moartea și învierea Domnului Isus și se gândesc la Cruce într-un mod mult mai intens decât, poate, în alte perioade ale anului. Vinerea Mare este ziua când Isus a murit pe Cruce pentru păcatele noastre. Creștinilor le place Crucea pentru că ea simbolizează salvarea, mântuirea noastră. Deși vorbim și cântăm atât de mult despre cruce, totuși – după cum zicea un autor creștin renumit – „scările” sunt mai mult pe placul nostru. Viața noastră reflectă mai mult o viață creștină centrată pe scară decât o viață creștină centrată pe cruce. Scara simbolizează ascensiunea noastră, pe când crucea simbolizează coborârea lui Dumnezeu.

Pe cruce păcatele noastre le-a dus…

Toată viaţa Domnului nostru a fost o smerenie înaintea Tatălui, prin suferinţă, moarte şi înviere. El care a suferit pentru păcatele noastre, dându-ne şansa ca toţi cei ce ne încredem în el să trăim liberi şi slobozi de păcat. „Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelarie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura."

Conferinţă despre învăţământul de naţionalitate

Secţia de pedagogie a Facultăţii „Gál Ferenc” din Sarvaş, în cadrul căreia funcţionează şi Catedra de limba română pentru învăţătorii şi educatorii de naţionalitate, organizează pe 15 aprilie conferinţa cu tema „Valori comune”. Conferinţa va întruni cadre didactice şi reprezentanţi ai naţionalităţilor română, slovacă şi germană din Ungaria şi se va desfăşura pe patru secţiuni. După şedinţa plenară, care va avea loc de la ora 9.30, la secţia română conferinţa va continua cu prezentarea lucrării „Aspecte din învăţământul general românesc din Ungaria” ,de către Tiberiu Juhasz, preşedinte AŢRU. Tot despre învăţământul românesc şi educaţia bilingvă din şcoli vor vorbi la conferinţă învăţătoarea Eva Pătcaş Sabău de la şcoala din Jula, Mihaela Putin, educatoare la grădiniţa din Bătania şi Lucian Olteanu, profesor la şcoala din Bătania.
La secţiunea „Biserică – naţionalitate – învăţământ”, Robert Selejan, profesor de istorie la Liceul „N. Bălcescu” din Jula va susţine o lucrare despre rolul bisericii şi a învăţământului în viaţa românilor din judeţul Bichiş în secolul al XIX-lea.

A.B.

Ştiri pe scurt...

Chitighaz–Socodor

Localitatea Chitighaz, în parteneriat cu administraţia localităţii Socodor, a derulat în perioada 03.12.2012 – 30.04.2015 proiectul „Protecţia mediului prin intermediul investiţiilor în reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale” – HURO/1101/023/1.3.3. În urma încheierii proiectului şi a lucrărilor, marţi, 31 martie, la primăria din Chitighaz a avut loc o conferinţă de presă la care au participat partenerii de proiect din cele două localităţi. Cu amănunte despre proiectul în valoare de mai multe milioane de euro vom reveni în numărul următor.

Seghedin
Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român Budapesta organizează o nouă expoziţie din ciclul „Artişti plastici români din Ungaria”. Joi, 16 aprilie, cu începere de la ora 18.30, la sediul filialei din Seghedin va fi vernisată expoziţia de artă plastică contemporană cuprinzând lucrări semnate de Aurelia Nemeş şi Adela KissExpoziţia va putea fi vizitată în perioada 16 aprilie – 15 iunie 2015.

Jula

Proba orală a olimpiadei la limba şi literatura română va avea loc pe 23 aprilie, cu începere de la ora 10, la sediul AŢRU din Jula. Membrii juriului vor fi Maria Gurzău Czeglédi, directoarea Liceului „N. Bălcescu” din Jula, Stella Nicula, profesoara de limba română a liceului românesc şi Emilia Martin, muzeograf. După proba orală şi înainte de anunţarea rezultatelor, concurenţii vor vizita Muzeul de obiecte vechi bisericeşti al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

 

Jula

Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Jula va găzdui duminică, 26 aprilie, începând cu ora 17.00, un concert coral cu ocazia sărbătorilor pascale. Concertul va fi susţinut de corul „Pro Musica” din Jula.


Expoziţia „Ingo Glass: Forme şi culori în spaţiu”, la ICR Budapesta

În ziua de 21 aprilie, de la ora 19.00, Institutul Cultural Român Budapesta organizează la sediul său din strada Izsó nr. 5, vernisajul expoziţiei intitulată „Ingo Glass: Forme şi culori în spaţiu”, în prezenţa artistului plastic Ingo Glass şi a criticului şi istoricului de artă P. Szabó Ernő.
Expoziţia va cuprinde lucrări de artă plastică realizate de sculptorul Ingo Glass, documente din cariera artistică a acestuia şi fotografii de arhivă care rememorează momente importante din viaţa sculptorului, precum şi întâlnirea cu personalităţi din diverse domenii din întreaga lume.
Ingo Glass, sculptor şi istoric de artă originar din Timişoara, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, stabilit în Germania din 1979, este una dintre personalităţile artistice ale neoconstructivismului. Este unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi.

Expoziţia de la ICR Budapesta va fi deschisă publicului în perioada 21 aprilie – 21 iunie.

Liceeni julani, în excursie educaţională la Auschwitz

În organizarea directoarei adjuncte a Liceului „N. Bălcescu” din Jula, Andreea Cefan, un grup de liceeni însoţit de un ghid, au plecat într-o călătorie educaţională de excepţie în perioada 1–3 aprilie, pentru a vizita complexul de lagăre de concentrare şi exterminare din Auschwitz şi alte părţi ale Poloniei.
Transportul grupului format din 58 de liceeni şi 9 profesori s-a făcut cu un autocar cu etaj, iar costul excursiei a fost asigurat din fonduri proprii. 

Resfințirea Capelei Românești din Crâstor

Pentru credincioşii Parohiei Crâstor duminică, 29 martie, a fost zi de mare sărbătoare. După finalizarea unor ample lucrări de restaurare exterioară şi interioară la Capela Ortodoxă Românească din Crâstor, care au vizat şi refacerea în întregime a faţadei locaşului de cult şi care au fost efectuate începând din vara anului 2014, a venit vremea resfinţirii Capelei, care a fost făcută în această duminică de către PS Părinte Episcop Siluan, aflat în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, din Ungaria şi România.

Portrete şi peisaje cu mult verde şi albastru - Expoziţie Rozalia Koszta, la Jula

Dacă ar trăi, în acest an ar fi împlinit vârsta de 90 de ani. Dar pictoriţa Rozalia Koszta, fiică a doi ţărani români săraci din Jula, a plecat din lumea aceasta în anul 1994, lăsând în urma sa doar tablourile, picturile sale. Centrul Cultural al oraşului Jula i-a organizat, cu ocazia aniversării, o expoziţie comemorativă din 38 de lucrări şi câteva documente, relicve, articole de ziar. Expoziţia este găzduită de Galeria Cohan.

2 apr. 2015

Editorial - Afară-i vopsit gardul…

Cu câteva săptămâni înainte de înscrierile la şcoli şi grădiniţe ale viitorilor şcolari şi preşcolari, zilele acestea, instituţiile de învăţământ din ţară (inclusiv cele ale naţionalităţilor, deci şi cele româneşti) îşi deschid larg porţile în faţa părinţilor şi copiilor pentru a le arăta acestora cea mai frumoasă faţă a muncii instructiv-educativă pe care o desfăşoară. Părinţii şi copiii curioşi pot intra la ore de curs, pot cunoaşte persoana viitoarei învăţătoare sau educatoare, pot asista la tot felul de ocupaţii extracurriculare, ca apoi să decidă singuri în care instituţie îşi vor înscrie odraslele.

Mărţişoare pe ramurile pomilor

Odată cu prima zi din luna martie am intrat în anotimpul primăvară. Iar pentru a celebra acest moment, românii au întipărit în tradiţie Mărţişorul”. Micul simbol al primăverii, legat din fire împletite alb şi roşu, purtat pe haină de către fete şi femei, are o istorie veche, care are menirea de a simboliza trecerea dinspre iarnă spre primăvară. Grădiniţa din Oraşul Mare Românesc din Jula şi-a format o tradiţie pentru a celebra acest eveniment. Astfel, an de an, copilaşii grădiniţei, îndrumaţi de educatoare, au confecţionat mărţişoare şi le-au purtat la piept în decursul lunii. Marţi, 31 martie, potrivit tradiţiei româneşti străvechi, copiii au agăţat şnururile pe ramurile unui pom roditor.

A.C.

Icoane pe sticlă, realizate de copii, expuse la ICR Budapesta

În organizarea Institutului Cultural Român din Budapesta (ICR) și a Asociației Femeilor Ortodoxe Române (AFORB), la sediul Institutului din strada Izsó nr. 5, marți, 24 martie, în Ajunul Bunei Vestiri, a avut loc vernisajul unei expoziții de icoane pe sticlă, realizate de copii din comunitatea românească din Budapesta, informează Biroul de presă al Episcopiei ortodoxe din Jula.

Orchestra de mandoline din Salonta la Micherechi

Orchestra de mandoline a Bisericii Baptiste „Betel” din Salonta, împreună cu pastorul Florin Cociubei, au fost oaspeţii Bisericii Baptiste din Micherechi, duminica trecută, pe 22 martie. Tinerii creştini din Salonta au susţinut un concert de muzică creştină spre slava lui Dumnezeu. Programul de slujire a adunat la Micherechi, într-o slujire comună, grupurile de tineri din cele două localităţi, ele întreţinând o relaţie frăţească de mai mult timp.

A.C.

Ştiri pe scurt...

Micherechi
În a doua zi de Paşti, luni, 13 aprilie, elevii de la orele de religie de la şcoala generală din Micherechi vor susţine, după Sfânta Liturghie, în biserica ortodoxă din localitate o serbare de Paşti. Programul copiilor a fost întocmit sub îndrumarea PS Episcop Siluan, pr. paroh Ioan Bun şi pr. Visarion Tuderici, profesor de religie.

 

Aletea

Şcoala generală din Aletea invită pe 14 aprilie, cu începere de la ora 16.00, părinţii şi preşcolarii la Ziua porţilor deschise. În această după amiază, părinţii vor avea posibilitatea să cunoască noua învăţătoare şi cadrele didactice precum şi programa educaţională.

Jula

Festivalului Internaţional al Pălincii, care a devenit între timp un eveniment deosebit de popular, parte integrantă a Zilelor Oraşului Jula, anul acesta a ajuns la cea de-a 16-a ediţie. Evenimentul de trei zile, care cuprinde degustări de pălincă, concursuri, programe culturale, etc., va avea loc la Jula, între 17–19 aprilie.

Jula

Olimpiada la Limba şi Literatura română, faza naţională, OATV, pentru elevii şcolilor generale, din instituţiile de învăţământ din Ungaria în care se învaţă şi limba română, va avea loc pe 24 aprilie, după vacanţa de primăvară. Concursul se va desfăşura la sediul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, cu începere de la ora 10.00.

Jula

Studioul de limbi străine „Lingva” organizează cursuri de limba română pentru toate nivele, cu o durată de 50 de ore. Cursul va porni pe 15 aprilie 2015, la Jula, pe strada Károly Róbert, nr. 8, şi costă 35.000 Ft. Pentru mai multe informaţii vă puteţi interesa la adresa info@lingva.hu, sau la nr. de telefon: 66/444-648; 06-70/771-5130.

Primul stagiar surdo-mut în Parlamentul European este un tânăr din Micherechi

Zoltán Kozma, de 25 de ani, din Micherechi, este primul tânăr din judeţul Bichiş care a fost într-un stagiu profesional în Parlamentul European, prin intermediul deputatului europarlamentar Kósa Ádám.
El a fost solicitat de Kósa Ádám, deputat în Parlamentul European pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu deficienţă de auz, să desfăşoare, în perioada 1–31 martie, un stagiu pentru a preda limbajul mimico-gestual colegilor din Parlament şi pentru a asista la munca administrativă a parlamentarului maghiar. De profesie avocat, Kósa Ádám şi-a început primul mandat de europarlamentar în 2009, devenind primul deputat surdo-mut în Parlamentul European.
Menţionăm că tânărul micherechian cu handicap auditiv, a făcut primii paşi pentru integrarea sa în societate la grădiniţa şi şcoala generală a surdo-muţilor din Seghedin, învăţând limbajul mimico-gestual. După şcoala generală a urmat studii medii la o şcoală profesională din Jula, iar după obţinerea examenului de bacalaureat la un liceu din Bichişciaba, din septembrie a anului 2014 este student în anul I la Facultatea „Gál Ferenc” din Sarvaş. Fiind ales în conducerea asociaţiei surdo-muţilor a judeţului Bichiş, desfăşoară o activitate bogată pe plan profesional, dovedind că a reuşit să se integreze fără probleme în societate. Exemplul personal pe care ni-l dă Zoli arată o personalitate bogată cu idei şi cu capacitate de a face sacrificii personale.

A.C.

Colaborare între aleteni

La finalul Sfintei Liturghii arhiereşti din duminica din 15 martie, de la capela ortodoxă din Aletea, a fost semnat un contract de colaborare între Parohia românească din Aletea, reprezentată prin pr. Alexandru Şereş şi Autoguvernarea Românească Locală, reprezentată prin preşedintele acesteia Gheorghe Bágy. Această colaborare a aletenilor vizează un sprijin financiar acordat parohiei, în măsura posibilităţilor, pentru bunul mers al vieţii liturgice săptămânale, sau pentru susţinerea altor activităţi culturale şi spirituale desfăşurate de Biserică de-a lungul anului, dar şi sprijinirea unor lucrări de restaurare şi întreţinere a imobilului capelei, atunci când va fi necesar. La slujba oficiată de PS Episcop Siluan şi pr. Alexandru Şereş, alături de credincioşi, a luat parte şi primarul Pluhár László.

O nouă călătorie în lumea poveştilor - A XIII-a ediţie a concursului de povestire „Vasile Gurzău” la Micherechi

Povestitori autentici, cu originalitate interesantă, unii cu iz arhaic dar cu o trăire foarte profundă au evoluat vineri, 27 martie, pe scena Casei de Cultură Gheorghe Dulău” din Micherechi la cea de-a 13-a ediţie a concursului de povestire „Vasile Gurzău”. Diplomaţi, oficialităţi, reprezentanţi de instituţii, bunici, părinţi, dascăli şi elevi au luat parte la o nouă călătorie în lumea poveştilor. Cei mai mici au fost mai activi, s-au prezentat pentru concurs 18 elevi, iar cei din ciclul primar au ales să vină să ne povestească 11 elevi.

Poftiţi la şezătoare!

Și în acest an școlar am continuat desfășurarea activităților din cadrul parteneriatului educațional internațional „Copacul prieteniei”, dintre Grădinița Română „Lucian Magdu” din Bătania și Școala Gimnazială Nr.27 – Structură: Grădinița P.P. Nr. 3 Timișoara, condusă de prof. Ioan Stana – în calitate de director, Manuela Pljoskar – în calitate de director adjunct și educatoarele Marinela Sturza și Ana-Maria Rădulescu, în calitate de coordonatori de activități educative la grupa mijlocie „B”.

Sportivii din Micherechi au un nou microbuz

Asociaţia de fotbal din Micherechi a achiziţionat un microbuz nou, marca Ford”. După cum ne-a informat Ioan Boca, preşedintele Asociaţiei de fotbal din Micherechi, acesta va servi pentru transportul echipei de fotbal la meciurile în deplasări. Banii pentru procurarea mijlocului de transport au fost acoperiţi din impozitul comercial al întreprinzătorilor locali (7,75 milioane de forinţi) iar sursa proprie de finanţare a fost întregită de întreprinzătorul local Bondár Attila (2,75 milioane de forinţi).

Lucrări de restaurare la biserica ortodoxă românească din Jaca

La biserica ortodoxă românească din Jaca au început recent ample lucrări de restaurare la locaşul de cult, cu sprijin financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte de la Bucureşti, oferit prin intermediul Patriarhiei Române. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, aflat de câţiva ani pe lista Comisiei Mixte de Dialog Româno-Maghiare, care a vizat sprijin financiar oferit din partea celor două state, Ungaria şi România, în vederea rezolvării problemelor legate de biserica românească şi casa parohială din Jaca.

Actorii orădeni au jucat „Scripcarul pe acoperiş” la Budapesta

Celebrul muzical a lui Jerry Bock, inspirat din povestirea lui Shalom Alecheim, Fiicele lui Tavye, în regia lui György Korcsmáros din Ungaria, este spectacolul devenit celebru al trupei din frumosul oraș de pe Crișul Repede.
În cadrul Zilelor Comunității Românești, spectacolul a fost invitat spre prezentare pe scena Teatrului Thalia din capitala ungară, de Ambasada României la Budapesta.
La data când am avut plăcerea să văd la Thalia spectacolul, pe 17 martie, acesta avea deja la activ un bogat palmares de premii și nominalizări pentru scenografie, coregrafie, interpretări.

Editorial - Nimic personal

Suntem o comunitate de supărăcioşi. Ne supărăm dacă se scrie despre noi la ziar, dar ne supărăm şi dacă nu se scrie. Sau dacă nu apărem atunci şi aşa cum noi vrem la televizor. Ne necăjim dacă presa din România cu lunile nu se interesează de soarta noastră, a românilor uitaţi aici, în Ungaria, dar ne supărăm şi după ce apare vreo scriere despre noi, pentru că noi nu aşa am zis, sau dacă aşa am zis, nu aşa am gândit. Ne supărăm că pe noi nu ne înţelege nimeni, nici ungurii (na, poate ei un pic mai bine), dar nici românii, mai ales nu cei de la Bucureşti. E adevărat că de cele mai multe ori nici noi nu ne înţelegem pe noi, atunci cum să ne înţeleagă lumea?! Pentru că noi – aşa credem – suntem o minoritate specială: nu suntem nici ca suedezii din Finlanda sau finlandezii din Suedia, dar nici ca secuii din Covasna sau Harghita. Ca noi nu e nimeni şi nimeni nu e ca noi…

Surprize la Balul „Bălcescu” din Jula

Aproape 300 de persoane s-au adunat în sala festivă a Centrului Cultural Românesc sâmbătă seara, pentru a participa la o petrecere de binefacere, o manifestare în centrul căruia a stat dansul, cântecul şi muzica. În această perioadă a Mărţişorului, Liceul „Bălcescu” şi fundaţia şcolii deja de 13 ani organizează balul care are menirea de a sprijini elevii şcolii. Ediţia din acest an a fost dedicată împlinirii a 65 de ani de la înfiinţarea liceului românesc. Cu această ocazie, viceprimarul oraşului Jula, Kónya István, a oferit din partea Primăriei orăşeneşti o surpriză plăcută, un tort uriaş cu motive tradiţionale. Programul cultural al elevilor şi tortul de sărbătoare au devenit acordul final al acestei sărbători vesele, care va rămâne pentru mult timp întipărită în amintirea fiecărui participant.

Rezultatele Olimpiadei la limba română

Miercuri, 18 martie, au fost afişate rezultatele finale ale Olimpiadei la limba şi literatura română, la care au participat patru eleve din clasa a XI-a B a Liceului „N: Bălcescu”. Concursul s-a desfăşurat vineri, 13 martie, la sediul AŢRU din Jula.
Rezultatele sunt următoarele: locul I – Carina Paula Iuhas; locul II – Diana Patricia Bogdan; locul III – Maria Olteanu; locul IV – Lidia Somogyi.

A.C.

Lupta tânărului de a ţine pasul cu vremurile (2) - „Tânărul tânjeşte după libertate…”

De multe ori se afirmă că religiozitatea nu este o stare care să caracterizeze viaţa tinerilor, tocmai pentru că păstrătorii credinţei strămoşeşti tradiţionale sunt mai degrabă generaţiile vârstnice. Adolescentul vrea valori, dar le vrea numai pe acelea pe care el consideră că trebuie să fie valorile lui, dar nu întotdeauna acele valori le umple golurile din sufletele lor. În partea a doua a interviului cu tema „Lupta tânărului de a ţine pasul cu vremurile”, pr. Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia din Jula şi profesor de religie la şcoala generală din Micherechi ne-a împărtăşit următoarele.

Reflecţii pe marginea unui manual

Nu demult mi-a captat atenţia un manual cu o copertă arătoasă, pe care scria „Cunoştinţe despre poporul român 9–10”, avându-l ca autor pe Dr. Florea Olteanu.
În introducere autorul scrie următoarele: „Acest manual a fost gândit ca o carte care se adresează în primul rând elevilor de liceu, dar şi altor posibili cititori, fie că sunt elevi, studenţi români, profesori, sau alte persoane interesate, de trecutul poporului român şi al românilor din Ungaria”. Mie mi se potrivesc cele de mai sus, mă pot include în categoria „altor posibili cititori”, sunt o „persoană interesată de trecutul poporului român şi al românilor din Ungaria”. Indiscutabil, este mare nevoie de un asemenea manual. Când eu am frecventat şcoala (în „era socialistă”) am învăţat doar istoria poporului maghiar, nu ne-a stat la dispoziţie niciun manual care ne-ar fi introdus în istoria poporului român.

Copii cu „voce de aur”, la Bătania

Şcoala generală „Lucian Magdu” din Bătania a organizat vineri, 20 martie, prima ediţie a Concursului naţional de muzică uşoară românească „Vocea de aur”, la care au participat elevi de clasele 1–8, de la mai multe şcoli din Ungaria în care se învaţă limba română, cum ar fi Aletea, Chitighaz, Jula, Leucuşhaz, Săcal şi şcoala gazdă, Bătania. Repertoriul copiilor a inclus piese diferite de muzică uşoară şi cântece de primăvară şi pentru copii, câţiva dintre copii s-au acompaniat la chitară sau au avut acompaniament asigurat la CD player.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...