23 dec. 2015

Crăciun fericit!


Referendumul pentru şcoala din Micherechi este valid şi de succes

Localnicii cu drept de vot din Micherechi au fost chemaţi duminică, 13 decembrie, la urne pentru un referendum la care şi-au putut spune părerea la întrebarea: „Sunteţi de acord ca, din anul şcolar 2016–2017, Consiliul Local Românesc din Micherechi să ceară dreptul de administrare a Şcolii generale bilingve de naţionalitate română din Micherechi?”. Din cei 1824 de alegători, s-au prezentat la urme 1014, dintre care 948 au votat cu „da”, 39 cu „nu”, celelalte fiind voturi invalide.
Conform acestui rezultat şi dorinţei majorităţii populaţiei cu drept de vot al satului, Consiliul Local Românesc din Micherechi, singura autoguvernare locală transformată în autoguvernare românească după alegerile din toamna anului trecut, va înainta până la sfârşitul anului 2015 cererea de a prelua şcoala generală din localitate, care acum este în administrarea statului, prin Centrul KLIK.
Cu două zile înainte de referendum, în cutiile poştale ale micherechenilor au fost introduse pliante, întocmite de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria şi semnate de preşedintele AŢRU, Tiberiu Juhasz, purtătorul de cuvânt în Parlament, Traian Kreszta şi Erica Borbely, consilier pentru învăţământ la AŢRU, care au conţinut multe informaţii denigratoare la adresa conducerii satului, dar care au avut efectul contrar celui aşteptat de AŢRU şi care a convins lumea să iasă la vot şi să-şi exprime voinţa pentru viitorul celei mai importante instituţii a satului, şcoala. În spatele acestei acţiuni stă faptul că, la rândul ei, şi AŢRU ar dori să preia de la stat administrarea şcolii din Micherechi.

E.Ş.

Trei românce din Ungaria premiate la Gala premiilor de excelență pentru etnicii români din comunitățile istorice, de la Bucureşti

Lideri ai românilor din Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova s-au numărat printre laureații primei ediții a Galei premiilor de excelență pentru etnicii români din comunitățile istorice, desfășurată la Teatrul Național „I. L. Caragiale" din București, relatează Agenţia Agerpres. Au fost premiate personalități culturale, intelectuali de marcă, jurnaliști, tineri implicați în mod activ în mediul asociativ din comunitățile române și din vecinătate, lideri de asociații românești care militează pentru respectarea drepturilor comunităților române și din afara hotarelor țării, contribuind astfel la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni.

Serată cu premii pentru naţionalităţile din Bichişciaba

În fiecare an, în pragul sărbătorilor de iarnă, autoguvernările de naţionalitate din Bichişciaba organizează o serată a naţionalităţilor conlocuitoare în acest oraş. Serbarea celor cinci naţionalităţi, română, germană, slovacă, poloneză şi romă, a avut loc şi anul acesta în sala festivă a Primăriei reşedinţei din judeţul Bichiş, în seara de 8 decembrie. Cei prezenţi la gala naţionalităţilor s-au bucurat de o seară caldă de sărbătoare, cu bradul frumos împodobit. La serbare fiecare minoritate a contribuit cu un scurt program cultural, al fiecărei naţionalităţi în parte, românii fiind prezenţi cu un program de colinde româneşti interpretate de corul „Pro Musica” din Jula, condus de dirijorul Adrian Bughi din Arad.


Un număr mare de participanţi, dar şi invitaţi de onoare din partea fiecărei naţionalităţi, au fost prezenţi la această sărbătoare oferită cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a încheierii unui an de activitate. Seara a continuat cu acordarea unor premii din partea autoguvernărilor de naţionalitate pentru cei care au depus eforturi în folosul comunităţii din Bichişciaba şi a comunităţilor de naţionalitate din care fac parte, exprimând prin această distincţie recunoştinţa lor. În acest an, Autoguvernarea românească, prin preşedintele Tiberiu Juhász, a acordat „Distincţia pentru românii din Bichişciaba” domnului Gheorghe Marc, fost deputat în autoguvernarea din oraşul de reşedinţă timp de mai mulţi ani. Acesta a contribuit la înfiinţarea Clubului Românilor din Bichişciaba, la păstrarea legăturilor de prietenie cu instituţii şi organizaţii din România, a ajutat la organizarea programelor şi activităţilor autoguvernării din Bichişciaba, etc.


În rândul publicului a fost prezenţi din partea românilor şi Florin Vasiloni, consul general al României la Jula, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, conf. univ. dr. Eugen Gagea, pr. Teodor Marc şi mulţi alţi români din Bichişciaba şi Jula. Toţi oaspeţii Autoguvernării Româneşti din Bichişciaba au fost invitaţi la final la o cină festivă, unde împreună cu corul „Pro Musica” au cântat tradiţionale colinde româneşti.

A.B.

România şi Ungaria: 189 de milioane euro din fonduri UE pentru creşterea cooperării transfrontaliere

Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută un nou program Interreg între România și Ungaria, în valoare de 231,8 milioane EUR, din care 189,1 milioane EUR provin din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Mă bucur că am adoptat astăzi acest program, prin care îi ajutăm o dată în plus pe cetățenii români și maghiari să continue cooperarea, pentru a putea crea noi oportunități în regiune. Investițiile realizate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv și direct nu numai în ceea ce privește competitivitatea economică din zona de frontieră și crearea de locuri de muncă, ci și asupra calității vieții de zi cu zi a cetățenilor."
Principalele obiective ale acestui program sunt creșterea ocupării forței de muncă și a mobilității transfrontaliere a acesteia, stimularea unei creșteri economice comune și consolidarea cooperării pentru prevenirea riscurilor naturale. De asemenea, programul vizează regenerarea zonelor rurale și urbane defavorizate și îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere de asistență medicală.
Regiunile care fac obiectul programului „Interreg V-A România–Ungaria" sunt următoarele: regiunile Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés și Csongrád din Ungaria și regiunile Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș din România.

Cele șase priorități ale programului sunt: 1. Protecția comună și utilizarea eficientă a resurselor comune; 2. Îmbunătățirea conectivității în regiunea de frontieră într-un mod inteligent și durabil; 3. Stimularea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă; 4. Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală; 5. Consolidarea prevenirii și gestionării riscurilor; 6. Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni.

Cântând în fiecare duminică dimpreună cu îngerii cerului… - Interviu cu Ştefan Brîndaş, cântăreţul bisericii ortodoxe din Chitighaz

Noi, toţi creştinii, suntem datori a merge la biserică atunci când ne cheamă glasul clopotelor. Creştinii ortodocşi, care intră în Sfânta Biserică, fie pentru a participa la Sfânta Liturghie, fie pentru a fi alături de cei dragi la bucurie sau la întristare, sunt întâmpinaţi de glasul cântăreţului de la strana bisericii. Cu ani în urmă, strana bisericilor ortodoxe române din Ungaria erau pline de cântăreţii care dădeau răspunsurile la Sfânta Liturghie. Azi, din păcate, strănile au rămas goale, este o mare binecuvântare pentru preotul care în prezent mai are cine să-i dea răspunsurile la Sfânta slujbă. Recent am poposit la Chitighaz, unde am stat de vorbă cu cantorul de la biserica de acolo. Ştefan Brîndaş, tocmai înainte cu o zi de a-l vizita împlinise frumoasa vârstă de 87 de ani. Bace Ştefan a fost şi este un bun român şi cântăreţ la biserica ortodoxă, cântând dimpreună cu îngerii cerului, de aici, de pe pământ, aproape de opt decenii.

SCRISOARE PASTORALĂ LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI – 2015


Iubitului cler, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini din Sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română din Ungaria, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de Fiul Său Cel Unul Născut, mai înainte de toți vecii și de la Duhul Sfânt, iar de la noi părintească dragoste și frățească îmbrățișare!


Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Prin darul și milostivirea lui Dumnezeu, iată-ne ajunși din nou la ceas ales de Sărbătoare, în care cinstim ca pe un Praznic al sufletului, de mare preț și în Anul acesta al Mântuirii, 2015, Nașterea Domnului, iar inimile noastre se lasă învăluite de o bucurie lină și nepământeană.
Nașterea și Întruparea Domnului, singurul lucru nou sub soare, de mai bine de două mii de ani, ce pare să contrazică și întrece până și cartea cea veche a Ecclesiastului (cap. 1, versetul 9), își arată astăzi, mai mult ca oricând, valoarea și importanța ei, pentru cel care are ochi, ca să vadă și urechi, ca să audă (Matei 13, 15), de fapt pentru toată lumea, chiar dacă de multe ori ea este fără de pricepere pentru cele înalte, pentru cele ce vin de sus, de la Dumnezeu.
Și într-adevăr, dacă nașterea oricărui copil a fost văzută și primită peste tot în lume ca o binecuvântare și un mare dar, pentru familie și pentru oameni, în general, nu se putea ca Nașterea în lume a Însuși Fiului lui Dumnezeu, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să nu aibă și ea rostul și înțelesurile ei profunde.

Întâlnirea tinerilor creştini evanghelici români din Ungaria - O rugăciune ascultată

Iaebeţ era mai cu vază decât fraţii săi; mamă-sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: „Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!…” Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse. (1 Cronici, 4:9-10)

O bună practică a adunărilor creştine evanghelice este disponibilitatea acestora de a dezvolta legături frăţeşti vii cu alte biserici, precum şi aceea de a-şi exprima foarte bine credinţa şi în afara unui edificiu numit biserică. Membrii comunităţilor, fraţi şi surori, ca şi pastorii şi predicatorii lor pot merge în orice adunări creştine pentru a vesti în mod activ Cuvântul Domnului – oriunde în lume, unde sunt chemaţi sau unde Domnul îi trimite, căci limba vorbită nu este un impediment cât timp există traducători, iar evanghelicii de pretutindeni de pe acest pământ au ca bază a închinării şi a predicilor una şi o singură carte: Biblia.

Bucuria din ochii copiilor la primul cadou din viaţă

„Este mai ferice să dai decât să primești.” (Faptele Apostolilor 20:35)
Sâmbătă, 12 decembrie 2015, tinerii Bisericii Baptiste din Micherechi au vizitat orfelinatul de la Ineu de Criș, județul Bihor. Cu această ocazie au fost duse copiilor donațiile adunate la inițiativa tinerilor bisericii. De această dată, pe lângă haine, detergenți și alimente, copiii au primit fiecare câte un cadou în cutie de pantofi care a cuprins lucruri folositoare lor. Vă mărturisesc că am rămas surprinsă în momentul în care ni s-a spus că unii dintre copii acum primesc primul cadou din viața lor. Am putut vedea cu ochii mei cum se bucură de orice lucru mic pe care l-am donat: fie ele hăinuțe, detergenți, jucării sau dulciuri. Sentimentul pe care îl trăiești în acele momente petrecute cu ei nu poate fi descris în cuvinte, de aceea vă sfătuiesc să ne sprijiniți în continuare în această lucrare meditând mereu la adevărul aflat în Sfânta Scriptură: „Este mai ferice să dai decât să primești.” (Faptele Apostolilor 20:35)


Pe această cale dorim să mulțumim tuturor celor ce ne-au sprijinit dăruind fie bani, fie alte bunuri. Atât copiii cât și cei ce se ocupă de ei vă transmit multe mulțumiri și sărbători binecuvântate de Domnul!

A consemnat Andrea Maria Crețu

Emanuel – Dumnezeu cu noi și oameni cu Dumnezeu

În urma mai multor vizite pastorale, cele mai grele poveri de care am fost încunoștințat a fost singurătatea oamenilor. Un credincios pe la vârsta de șaptezeci de ani, stătea într-o zi pe banca din fața casei. Am oprit mașina, l-am salutat cu multă bunăcuviință, iar apoi am început să vorbim despre problemele cotidiene. În urma dialogului, dumnealui a concluzionat: „Cea mai grea stare a unui om e singurătatea; asta-i o haină foarte greu de dus.”

Dumnezeu ne iubeşte!

Apropiindu-ne de sărbători, pregătirile sunt foarte mari şi deosebite, unii se pregătesc cu mâncăruri şi băuturi, cu cadouri multe, uitând de sărbătoritul lui, Isus. Alţii caută secretul venirii lui pe pământ.
De la căderea omului în păcat, Dumnezeu caută şansa de întoarcere a omului de la păcat şi iată Dumnezeu care „Atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă vecinică.
Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin el.”
Vestea bună este că Dumnezeu ne iubeşte. Şi pentru că Dumnezeu atât de mult ne iubeşte şi noi trebuie să ne apropiem cu mai multă dragoste unul de altul ştiind că dacă iertăm şi Domnul ne iartă.
Venirea lui pe pământ tuturor oamenilor le-a adus bucurie, căci El a venit să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare.
Şi dacă ne-a dat un an de îndurare să nu uităm să-i mulţumim pentru toate binecuvântările Lui.
În numele Bisericii Penticostale nr. 1 din Micherechi, doresc tuturora sărbători fericite şi un an binecuvântat.

Ioan Rocsin

Crăciunul este dragoste și bucurie

A sosit Crăciunul. A mai trecut un an și ne aflăm din nou în pragul celor mai frumoase sărbători ale creștinismului, nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Această sărbătoare reprezintă cum Fiul lui Dumnezeu vine în lume, pentru a fi călăuză pe drumul mântuirii tuturor celor care cred și nădăjduiesc în El.
Este perioada în care simțim cu toții că ar trebui să fim mai buni, mai îngăduitori și să fim plini de nădejde. În urmă cu 2000 de ani am primit cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primim vreodată. A dat tot ce a avut mai scump, a dat pe singurul Fiu al Său, pe Isus Hristos pentru noi.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3:16
Crăciunul este dragoste și bucurie. Trebuie să pornească din inimă, nu din atmosferă!
Acum cât auziți chemarea Domnului, deschideți-vă inimile și primiți-L pe Isus în inimile voastre. Primește această bucurie, darul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Fie ca vorba bună, iubirea, înțelepciunea și încrederea să vă călăuzească pașii în noul an.
Biserica Penticostală „Betel” vă dorește tuturor sărbători fericite și „La mulți ani!”
Sărbători Fericite!

Ilie Puha

22 dec. 2015

25 de ani de cercetări şi analize despre trecutul, limba, tradiţiile românilor din Ungaria

Cel de-al XXV-lea simpozion ştiinţific al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, organizat în zilele de 21–22 noiembrie, la Jula, a fost un nou moment de bilanţ, de analiză a situaţiei actuale şi a viitorului cercetării ştiinţifice româneşti în Ungaria. La simpozionul anual s-au întrunit, şi de această dată, cercetători români din România şi Ungaria. Pentru a prezenta acest simpozion prin prisma conferenţiarilor, am cerut părerile lor despre subiectul ales şi, în cazul celor din România, i-am întrebat şi despre impresiile trăite printre românii din Ungaria.

Moş Crăciun cu plete dalbe…

Cu acest cântec l-au aşteptat copiii de la Şcoala Generală Bilingvă de Naţionalitate Română din Bedeu pe moşul cel bun, moşul aducător de daruri.
Pe 4 decembrie, conducerea şcolii din Bedeu a organizat ziua Moşului Nicolae. Copiii au fost emotionaţi, cu mare bucurie şi însufleţire l-au aşteptat pe moşul, care a şi sosit având sacul încărcat cu cadouri.
Pentru a-l convinge pe moş că ei au fost buni tot anul şi merită din plin cadourile, copiii au spus poezii frumoase ca de exemplu: „Eu ghetele le-am pregătit/ una la stânga şi una la dreapta/ Şi imediat perechea e gata." Sau: „Toc, toc, toc/ cine bate aşa pe loc?/ Moş cu barba de mătasă/ bun venit la noi în casă.”
Bineînţeles, toţi copiii au primit cadouri ceea ce i-au făcut foarte fericiţi.
Pentru ca Moşul să poată cumpăra aşe de multe cadouri, a primit ajutor financiar de la Autoguvernarea Românească din Bedeu.

Maria Jurca

Serată de colinde la românii din Seghedin

În acest an, concertul tradiţional de colinde al Corului „Pro Musica”, în oraşul Seghedin a avut loc în prezenţa mai multor invitaţi din judeţul Ciongrad şi Bichiş.
Cele mai frumoase colinde româneşti au răsunat în cadrul concertului de colinde organizat de Autoguvernarea Românească a Judeţului Ciongrad şi Autoguvernarea Românilor din Seghedin, pe 5 decembrie, la întrunirea prilejuită de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Aceasta s-a desfăşurat „La Lucian” (cantina Întreprinderii de cauciuc din Seghedin).
Colindătorii din grupul julan „Pro Musica” au „povestit“ prin cântecele pe care românii le cântă de Crăciun, Naşterea Celui care a venit în lume să mântuiască omenirea. „Ambasadorul românilor din Ungaria” cum a numit corul julan domnul prof. Gheorghe Petruşan, organizatorul evenimentului, a încântat auzul celor prezenţi la serată, prin frumuseţea cântului tradiţional românesc.
În prezenţa ambasadorului României în Ungaria, domnul Victor Micula, a consulului general de la Seghedin, domnul Ioan Fodoreanu, a consulului general de la Jula, Florin Vasiloni, a familiilor acestora şi a multor români din Seghedin, din Hódmezővásárhely şi a invitaţilor de la Cenadul Unguresc, Micherechi şi Jula, corul a prezentat un program deosebit de colinde româneşti şi internaţionale.
Seara s-a încheiat în glas de colindă, la lumina lumânărilor, lângă un brăduţ frumos împodobit, în comuniune şi căldură sufletească. Nu a lipsit din program minunata mămăligă a domnului Petru Cîmpian şi alte gustări tradiţionale de sărbătoare.

A.B.

Sărbătoarea bicentenarului şcolii româneşti din Micherechi

Mai multe imagini aici
„Ne aflăm astăzi într-un loc familiar şi primitor, un loc cald şi plin de istorie, un loc unde tradiţionalul şi modernul se îmbină armonios. Este vorba despre şcoala noastră, cea care în timp ne-a devenit o a 2-a casă, o casă în care domnesc educaţia, tradiţia, respectul, bunul simţ şi inovaţia. 200 de ani au trecut de când aceste principii au fost introduse în satul nostru”, cu aceste cuvinte a deschis directoarea Ana Rocsin Sárközi sărbătoarea bicentenarului şcolii româneşti din Micherechi, care a fost îmbrăcată în acea zi în haine de sărbătoare.

65 de ani de la reînceperea învăţământului în limba română la Chitighaz


Anul acesta sărbătorim 65 de ani de la reînceperea învăţământului în limba română la Chitighaz, cu toate că învăţământul românesc din comuna noastră a fost organizat cu secole în urmă, în anul 1793. Ca să înţelegem trecutul şcolii şi al învăţământului în limba maternă română din comună, numai aşa se poate dacă cunoaştem împrejurările politice, economice, care au influenţat soarta instituţiei. Şcoala, învăţământul întotdeauna depindea de cârmuirea guvernului şi de conducerea de stat, despre concepţiile lor asupra învăţământului. Greutăţile, nedreptăţile învăţământului din Chitighaz sunt de 225 de ani. Învăţământul în limba română se poate grupa în două etape şi mai multe faze.

Ziua naţionalităţii române la grădiniţa din Biharkeresztes

Grădiniţa şi Creşa de copii „Szivárvány” din Biharkeresztes a organizat recent „Ziua Naţionalităţii Române”, la care a primit ajutor de la Autoguvernarea Românească a judeţului Bihor (Hajdú-Bihar). În septembrie anul acesta s-a înfiinţat în grădiniţă o grupă de păstrare a tradiţiilor, din care fac parte 10 copilaşi, care învaţă poezii, poveşti, jocuri şi dansuri populare româneşti. În cadrul acestei zile româneşti, copiii au făcut cunoştinţă cu România, cu drapelul românesc, au desenat şi colorat, şi au învăţat despre cultura românească. Copiii au îmbrăcat cu mândrie frumoasele costume populare româneşti. Atelierul de Păstrare a Tradiţiilor este condus de educatoarea Ana Leo Atyin, originară din Bedeu. La programul zilei naţionalităţii române copiii au dansat, au cântat româneşte, invitând la joc şi adulţii participanţi. Evenimentul a fost onorat şi de membrii Autoguvernării Româneşti din localitate, care au dăruit copiilor pachete de fructe. Programul s-a încheiat cu o masă comună, la care s-a servit ciorbă românească şi păstrăv prăjit.

A.L.

4 dec. 2015

200 de ani de învăţământ la Micherechi (1815-2015)

Învățământul și școala generală din Micherechi aniversează 200 de ani de la înființare. Primăria localităţii, împreună cu Centrul KLIK de la Şercad, de care apaţine şcoala, vrea să evoce în mod demn acest eveniment, la care invită toți foştii elevi care au terminat în școala din sat, precum şi toți actualii şi foştii profesori de la această instituție. 
Serbarea bicentenarului va fi în ziua de sâmbătă, 5 decembrie, cu începere de la ora 10.00. În program vor figura: vernisaj de expoziţie foto-documentară despre istoria şcolii, dezvelirea unei plăci memoriale cu numele tuturor profesorilor care au activat în şcoala din Micherechi, prelegeri, program cultural cu evoluţia elevilor şcolii. 

Editorial - Printre slovaci…

Ani de zile mi-a făcut mare plăcere să iau parte la activitatea unei comisii de specialitate compusă din reprezentanţii a 12 naţionalităţi din Ungaria (cu excepţia romilor, care aveau o comisie specială). Comisia respectivă funcţiona pe lângă Institutul Cultural Maghiar şi avea rolul de a analiza situaţia culturală a naţionalităţilor, ajuta la dezvoltarea vieţii culturale şi a decide asupra premiilor acordate naţionalităţilor. Plăcerea din partea mea a fost ca să aflu cât mai mult despre problemele, realizările, succesele sau insuccesele celorlalte naţionalităţi. Vrând nevrând, în astfel de situaţii facem comparaţii între noi, românii din Ungaria şi celelalte naţionalităţi, iar rezultatul uneori ne descurajează sau alteori ne dă noi inspiraţii.

Şedinţă ordinară cu probleme organizatorice dar şi cu grave acuzaţii

Şedinţa ordinară din 26 noiembrie a Adunării Generale a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria a început cu probleme administrativ-organizatorice, ca în a doua parte să se transforme în discuţii aprinse. Preşedintele Tiberiu Juhasz a anunţat la primul punct pe ordinea zi (întâmplări dintre ultimele două şedinţe) că s-au terminat lucrările de renovare la sediul AŢRU şi că au fost câştigaţi 2 milioane de forinţi pentru îmbunătăţiri la sistemul de încălzire al Centrului de Documentare şi Informare şi pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor. Apoi au fost aprobate modificări la bugetul pe 2015 al AŢRU şi instituţiile administrate de aceasta. La fel s-a votat şi planul de măsuri propus în urma controlului Curţii de Conturi la AŢRU. Dr. Ioan Ciotea a prezentat planul de activitate al Comisiei Civile şi pentru Tineret, care a obţinut majoritatea voturilor deputaţilor. La fel au fost sprijinite, după mai multe discuţii, şi cele două cereri înaintate pentru această comisie: sprijinirea activităţii Teatrului Român de Amatori al elevilor de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula şi a Corului „Pro Musica” din Jula.
Doamna Erica Borbely a propus aprobarea unei declaraţii de intenţie ca AŢRU să înfiinţeze în viitorul apropiat două noi instituţii: un centru pedagogic de metodologie şi un teatru. Aceste două tipuri de instituţii la alte minorităţi există deja, numai la români nu.
La capitolul diverse, purtătorul de cuvânt în Parlament, Traian Kreszta, sosit cu puţină întârziere la şedinţă, a dat câteva replici la articole apărute recent în revista locală „Viaţa Micherechiului”, editată de Primăria din Micherechi, dar nu prea s-a înţeles de ce aici, la această şedinţă îşi spune punctul de vedere şi nu acolo unde crede că a fost criticat, adică la Micherechi. La fel de neînţeles a fost şi intervenţia doamnei Maria Boca Cozma, profesoară pensionară din Micherechi, care a participat la şedinţă ca un spectator, dar care a luat cuvântul acuzând Primăria din Micherechi de deturnări de fonduri şi alte lucruri grave. Deputatul dr. Gheorghe Ruja, avocat de meserie, a cerut preşedintele AŢRU să închidă şedinţa şi să nu-i mai dea posibilitatea doamnei Cozma să facă defăimări publice, pentru că astfel de probleme nu ţin de AŢRU ci ce poliţie.
AŢRU va mai ţine două şedinţe în cursul lunii decembrie.

E.Ş.

Colinde româneşti, la Szentendre

Autoguvernarea Română din Szentendre organizează, în ziua de 12 decembrie, un concert de colinde, în sala de concerte a Şcolii de Muzică „Vujicsics Tihamér” din Szentendre. Vor participa: Grigore Poiendan, cântăreţ de muzică populară şi profesor de muzică la Micherechi, Takács Ildikó, cântăreaţă şi studentă la Facultatea de Muzică din Seghedin, Corul „Pro Musica” din Jula şi Mihai Demeniv, acordeonistul Academiei de Muzică, profesor al Şcolii de Muzică „Vujicsics Tihamér” din Szentendre. Concertul va începe la ora 16.00.
Evenimentul se realizează cu fonduri câştigate la Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta.

E.Ş.

Ştiri pe scurt...

Budapesta
Ultimul număr al revistei culturale dedicată naţionalităţilor din Ungaria, „Barátság”, apărut pe 15 noiembrie, cuprinde şi un articol despre românii din Ungaria. Publicaţia relatează, în text şi imagini, despre festivalul de folclor „La obârşii, la izvor”, organizat în luna octombrie, la Jula, de către Episcopia Ortodoxă a Românilor din Ungaria.

Seghedin
Catedra de limba română a Universităţii din Seghedin, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, a organizat în zilele de 26–27 noiembrie, conferinţa „Cercetarea avansată şi dialogul multidisciplinar în mileniul al treilea”. Conferinţa şi-a propus să aducă împreună, într-un dialog autentic şi schimb de experienţă fructuos, tineri cercetători care activează în universităţi europene şi care doresc să contribuie la consolidarea relaţiilor ştiinţifice, academice şi profesionale la nivel euroregional.

Medgyesegyháza
Autoguvernările română şi slovacă din Medgyesegyháza organizează, pe 5 decembrie, o sărbătoare a naţionalităţilor din oraş. Evenimentul cultural-folcloric va avea loc la Casa de cultură, cu începere de la ora 10.00. La programul românesc participă cu dansuri şi poezii copiii de la şcoala din oraş şi echipa de dansuri „Doina Bihorului”, condusă de coregraful Gheorghe Gros din Chitighaz.

Seghedin
Autoguvernarea Românească a Judeţului Ciongrad şi Autoguvernarea Românilor din Seghedin organizează, pe 5 decembrie, tradiționala întrunire prilejuită de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Evenimentul care începe la ora 18.00, include un program de colinde româneşti oferit de Corul „Pro Musica” din Jula. Acesta se va desfăşura la cantina Întreprinderii de cauciuc din Seghedin (Lucian, str. Budapesti, nr. 10). Serata se încheie cu o recepţie de la care nu va lipsi nici de data aceasta mămăliga „a la Cîmpian”, o adevărată atracţie pentru toţi invitaţii care participă an de an la acest eveniment.

Jula


Cu ocazia apropierii Crăciunului, familiile şcolarilor români din Jula sunt onoraţi cu un program de sărbătoare de către copilaşii lor la serata din 16 decembrie, de la ora 16.30. Şcoala Generală, Liceul şi Căminul de Elevi „Nicolae Bălcescu” din Jula organizează tradiţionala serbare de Crăciun, la care au fost invitate familiile celor aproape patru sute de elevi ai instituţiei. Corul „Pro Musica” din Jula va încheia serata cu un buchet de colinde româneşti.

Serbarea naţionalităţilor din Bichişciaba

În fiecare an, înainte de sărbătorile de iarnă, autoguvernările de naţionalitate din oraşul Bichişciaba organizează o seară a naţionalităţilor conlocuitoare în acest oraş. Serbarea celor cinci naţionalităţi (română, slovacă, poloneză, romă şi germană) va avea loc în sala festivă a Primăriei Bichişciaba, în seara de 8 decembrie, cu începere de la ora 17.00. La serbare, fiecare minoritate a obişnuit să-şi prezinte o mică părticică din obiceiurile, datinile şi portul specific printr-un scurt program cultural. Anul acesta, la invitaţia Autoguvernării Româneşti din Bichişciaba, din partea românilor din Ungaria va susţine un concert de colinde corul „Pro Musica” din Jula.

A.B.

Sărbătoare în aşteptarea Crăciunului, la Jula

Foto: Gyulai Hírlap
Duminică, 29 noiembrie, în centru oraşului Jula a fost aprinsă prima lumânare pe cununa de Advent. În această zi s-a ţinut un târg de sărbătoare şi s-au cântat colinde, totul într-un cadru festiv organizat de Primăria Oraşului Jula. La eveniment au participat cu o cuvântare şi reprezentanţii cultelor din oraş, Biserica Ortodoxă Română din Ungaria fiind reprezentată de pr. Teodor Marc, paroh la Catedrala din Jula.

A.B. 

Expoziţia de pictură „Arta nu cunoaşte hotare”

Cercul de Prieteni Creatori din Jula în colaborare cu Asociaţia „Ion Andreescu” din Arad a organizat pe 3 decembrie o expoziţie de pictură „Arta nu cunoaşte hotare”. Vernisajul acesteia a avut loc Sala mică de galerie a Centrului Cultural „Erkel Ferenc” din Jula, inaugurat şi acesta recent, pe 30 noiembrie. Asociaţia arădeană acordă o şansă oricărui om cu talent în arta plastică, astfel expoziţia prezintă lucrări ale mai multor artişti plastici. Expoziţia a fost deschisă de către Durkó Károly, preşedintele comisiei de cultură din cadrul Primăriei Jula. Expoziţia poate fi vizitată până pe 15 ianuarie 2016.

A.B. 

Poveştile şi teatrul duc copiii într-o lume magică

„Binecuvântat eşti tu, care mă iubeşti şi mă respecţi, exact aşa cum sunt”, acesta este motoul pe baza căruia funcţionează Centrul de Zi „Iedera” pentru Tineri şi Adulţi, din cadrul Asociaţiei Down din Oradea. Un grup de tineri de la acest centru de zi din Oradea au făcut ziua mai frumoasă, pe 20 noiembrie, pentru copiii de la grădiniţa românească din Micherechi aducându-le acestora o piesă de teatru de păpuşi, intitulată „Turtiţa”. Copilaşii de la grădiniţă şi educatoarele lor s-au bucurat de un spectacol vesel, haios, cu cântece şi versuri, intrând şi ei împreună cu „actorii” într-o lume magică, cea a poveştilor.

Comemorarea povestitorului Vasile Gurzău, la Micherechi

Primăria localităţii Micherechi a organizat, pe 27 noiembrie, o serbare de comemorare dedicată povestitorul satului, Vasile Gurzău (1898–1980). Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca din localitate, unde rudele povestitorului, săteni, pedagogi, elevi şi cunoscuţi au venit la această mică serbare pentru a-l omagia pe povestitor la 35 de ani de la trecerea acestuia în eternitate. Au dat curs invitaţiei primăriei din Micherechi şi au participat la eveniment: Alexandru Micula, ambasadorul României în Ungaria, Florin Vasiloni, consul general al României la Jula, Maria Gurzău Czeglédi, nepoata povestitorului, directorul Liceului românesc din Jula, etc.În cuvântul de deschidere, doamna Margareta Tat, primarul localităţii a subliniat că localitatea pe care o conduce, satul său natal, este apreciat pentru mediul purtător de folclor şi datini strămoşeşti, la îmbogăţirea cărora a contribuit şi domnul Gurzău.
„Este un lucru foarte important că valoarea poveştilor lui Vasile Gurzău constă în faptul că el nu numai le reproducea pe acelea, ci că elementele, motivele universale le îmbogăţea cu expresii, motive din lumea satului. Poveştile lui pentru copiii de atunci şi pentru copiii de azi au fost şi sunt un balsam sufletesc, iar noi, generaţia de azi avem datoria să salvăm, să păstrăm aceste comori nepreţuite! Mă bucur că putem azi cinsti împreună memoria marelui nostru povestitor care trăieşte şi azi în urma lăsată în sufletul celor care l-au cunoscut chiar şi prin poveştile sale”, a adăugat doamna primar.După cuvântarea festivă, amintirea povestitorului a fost evocată şi de către un grup de tineri de la şcoala generală din localitate: Petru Iova a prezentat biografia povestitorului şi alţi patru tineri talentaţi în ale povestitului: Estera Réthelyi, Ioan Poiendan şi Melania Miron, au prezentat publicului balada „Gruia lui Novac”, iar Beniamin Somogyi, a spus o poveste de-a lui Vasile Gurzău, înveselind puţin atmosfera întâlnirii.
Evenimentul s-a încheiat cu o depunere de coroane la placa memorială a povestitorului, amplasată pe peretele bibliotecii din Micherechi, în anul 2003, donaţie din partea domnului Adrian Şimon, director al Direcţiei pentru Cultură a judeţului Arad.

A.B.

Colinde româneşti în Capela ortodoxă din Budapesta

Duminică, 29 noiembrie, comunitatea românească de la Parohia Ortodoxă Română şi Aşezământul Românesc din Budapesta, a avut ca oaspeţi grupul vocal Diaconia, împreună cu părinţii preoţi Marcel Agrişan şi Decebal Gorea de la Parohia Tuturor Sfinţilor din Cetatea Fetei, Floreşti, judeţul Cluj.
Grupul vocal Diaconia a dat răspunsurile în timpul Sfintei Liturghii oficiate în istoricul loc budapestan, de către preotul paroh Marius Maghiaru şi protosinghel David Pop, după care a susţinut un recital de colinde tradiţionale româneşti. Părintele paroh Marcel Agrişan a precizat că răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost aşezate pe portativ de două personalităţi ruseşti: cunoscutul compozitor Ceaikovski şi de Arhanghelski. Aceste răspunsuri au fost adaptate pe cuvinte româneşti.Concertul susţinut după oficierea Sfintei Liturghii a cuprins pe lângă cunoscutele colinde româneşti şi câteva colinde noi, aparţinând unor compozitori tineri din Cluj. Părintele paroh, Marcel Agrişan a specificat că prin repertoriul lor doresc să îmbine tradiţia cu noutatea. Concertul de colinde a adus multă bucurie tuturor celor prezenţi, fiind un preambul al evenimentelor dragi sufletului românesc, din luna decembrie.
Alături de credincioşi au fost prezenţi ES domnul ambasador Victor Micula, Gabriela Matei, director ICR Budapesta, Monica Radu, secretar diplomatic. După concert a avut loc o agapă frăţească, cu mâncăruri tradiţionale româneşti de post oferite din partea Autoguvernării Româneşti din cartierul VII.

Gabriela Enea Elekes

2 dec. 2015

Editorial - Vitrina să fie frumoasă, debaraua nu contează!

În momentul de faţă, anul Domnului 2015, nu există niciun om sau nicio instituţie în Ungaria care ar putea da un răspuns convingător la întrebarea: câţi români trăiesc azi în Ungaria? Noi zicem că suntem vreo 10 mii, ei zic să suntem peste 35 de mii. Diferenţa este uriaşă şi fiecare se bazează pe un alt adevăr.
„Noi”, adică reprezentanţii comunităţii istorice credem că numărul românilor din Ungaria de azi se poate calcula în următorul fel: numărul credincioşilor români ortodocşi + numărul câtorva greco-catolici de origine română din nord-estul Ungariei + numărul neoprotestanţilor din localităţile cu populaţie tradiţională românească. Poate există câte un catolic sau reformat român, dar numărul acestora nu modifică în mod semnificativ rezultatul estimativ. „Ei”, adică autorităţile ungare, ne-au spus însă că suntem de trei, aproape de patru ori mai mulţi. În urma recensământului din 2011, ne-am „trezit” că suntem muuult mai mulţi, şi că avem printre noi mii de români romano-catolici şi reformaţi. Categoric, ar fi fain ca ei să aibă dreptate. 

Aniversare la un sfert de veac de activitate - „Menţinerea etnică a unei comunităţi este posibilă numai prin limbă şi cultură”

Mai multe imagini aici
La sfârşitul săptămânii trecute, în zilele de 21–22 noiembrie, clădirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Jula, unde îşi are sediul şi Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, a găzduit ediţia jubiliară a Simpozionului ştiinţific, cea de-a 25-a ediţie. Institutul de Cercetări, condus de doamna dr. Maria Berényi, reuneşte prin acest simpozion anual zeci de cercetători, intelectuali şi conducători ai instituţiilor româneşti din Ungaria, dar şi profesori universitari, istorici sau etnologi de la diferite instituţii din România. După două decenii şi jumătate de activitate, Institutul se mândreşte cu nu mai puţin de 91 de volume, editate în cea mai mare parte în limba română. Publicaţiile anuale ale institutului sunt „Simpozion”, „Izvorul” şi „Lumina”, iar pe lângă acestea au mai văzut lumina tiparului în decursul anilor şi alte lucrări de referinţă despre istoria, limba, tradiţiile şi obiceiurile românilor din Ungaria, monografii, albume, etc.

Au fost lansate proiectele pentru organizaţiile naţionalităţilor din Ungaria pe anul 2016 - Termen: 10 ianuarie 2016

În ziua de 18 noiembrie, Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta a publicat noile concursuri pentru finanţarea organizaţiilor civile de naţionalitate din Ungaria. Termenul depunerii dosarelor este 10 ianuarie 2016.
La fel ca în anii trecuţi, pot fi înaintate proiecte în patru categorii:
– pentru cheltuielile de funcţionare a organizaţiilor civile,
– pentru sprijinirea programelor culturale,
– pentru organizarea taberelor,
– pentru cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice.
În anul 2016, finanţarea proiectelor culturale şi pentru funcţionarea organizaţiilor civile va creşte, de la 110 milioane, cât a fost deja de ani buni, la 330 de milioane, pentru proiecte privind păstrarea tradiţiilor de la 90 de milioane la 270 milioane, iar pentru cursuri de perfecţionare a pedagogilor fondurile vor fi ridicate de la 10 milioane la 15 milioane de forinţi.

Detalii găsiţi pe pagina de internet www.emet.gov.hu (la capitolul: Nemzetiségi támogatások).

Serată Moş Nicolae la românii din Seghedin

Autoguvernarea Românească a Judeţului Ciongrad şi Autoguvernarea Românilor din Seghedin organizează, pe 5 decembrie, tradiționala întrunire prilejuită de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Evenimentul care începe la ora 18.00, include un program de colinde româneşti oferit de Corul „Pro Musica” din Jula. Acesta se va desfăşura la cantina Întreprinderii de cauciuc din Seghedin (Lucian, str. Budapesti, nr. 10). Serata se încheie cu o recepţie de la care nu va lipsi nici de data aceasta mămăliga „a la Cîmpian”, o adevărată atracţie pentru toţi invitaţii care participă an de an la acest eveniment.

Sărbătoarea hramului în Catedrala ortodoxă din Jula

Cu ocazia sărbătorii hramului Catedralei Episcopale din Jula, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Făcătorul de Minuni, pe 3 decembrie, va fi săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească, cu începere de la ora 10.00. La slujbă va sluji alături de PS Episcop Siluan şi soborul slujitor al preoţilor din Ungaria, şi ierarhii, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Andrei, Episcop al Covasnei şi Harghitei şi PS Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Răspunsurile la Liturghie vor fi date de un grup psaltic de la Catedrala Mitropolitană din Timişoara. După slujbă vor fi împărţite daruri tuturor copiilor de la grădiniţa, şcoala generală şi liceul românesc din Jula.

„Apolodor” de Ada Milea, pe „A38”

În 9 decembrie 2015, ora 18.00, Institutul Cultural Român Budapesta organizează spectacolul „Apolodor" (după textul lui Gellu Naum), interpretat de Ada Milea, Dorina Chiriac şi Radu Bânzaru, în sala de evenimente culturale a vaporului „A38” din capitala ungară.
„Este marele ei merit că povestea ajunge la tine încărcată cu toată neliniştea şi bucuria aventurii şi, în acelaşi timp, nimic din ceea ce înseamnă un album Ada Milea nu se pierde." (Matei Florian – De ce zîmbesc oamenii mari – Dilema Veche)
„Ada Milea, copil teribil al muzicii, îl scoate pe erou din spaţiul strâmt al CD-ului şi îl plimbă prin lume, îi face cunoştinţă cu oameni de tot felul şi îi transformă călătoria într-o aventură extraordinară." (Diana Popescu – Povestea merge mai departe… – Adevărul literar şi artistic)

Institutul Cultural Român Budapesta a marcat Centenarul Gellu Naum printr-o expoziţie realizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române, în perioada în perioada 24 iunie – 10 septembrie 2015.

Săptămâna limbii materne, la şcoala din Micherechi

În perioada 16–20 noiembrie, la şcoala generală din Micherechi a avut loc o nouă ediţie a Săptămânii limbii materne, care se organizează de şapte ani consecutiv în această instituţie. Cu această ocazie, s-au desfăşurat activităţi diverse, prin care elevii au fost antrenaţi să descopere lucruri interesante despre scriitorii români sau despre obiceiurile şi tradiţiile poporului român şi altele specifice românilor din Ungaria. Elevii au participat la diverse concursuri, dintre care menţionăm concursul de ortografie pe ţară, concursul de citire expresivă care au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor despre limba română.

O prietenie de două decenii între oraşele Arad şi Jula

La sfârşitul săptămânii trecute, vineri, 13 noiembrie, Primăria oraşului Jula a organizat întâlnirea celei de-a 21 ediţii a parteneriatului de colaboare a oraşelor înfrăţite Arad–Jula, sub denumirea simbolică „Strângeri de mâini”. Scopul întâlnirii a fost de a revizui programul de cooperare în 2015 şi negocierea planurilor pe anul viitor. Întâlnirea a debutat cu o şedinţă festivă la Primăria oraşului Jula, deschisă de primarii celor două localităţi înfrăţite, Görgényi Ernő, din Jula, şi Gheorghe Falcă, din Arad, acesta din urmă subliniind cât de importantă este această colaborare pentru Arad, deoarece oraşul pe care-l reprezintă va candida pentru titlul de Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021 şi are nevoie de susţinere şi din partea partenerilor din Ungaria.
Viceprimarii celor două oraşe, Kónya István şi Bognár Levente, au remarcat în alocuţiunile lor colaborarea fructuoasă dintre cele două localităţi, atât în ceea ce priveşte proiectele comune extinse pe trei domenii (forţa de muncă, protejarea valorilor comune şi cooperare între instituţii) inclusiv pe plan social, economic şi cultural enumerând câteva din acţiunile şi programele comune înfăptuite cu succes.
Dacă în urmă cu mulţi ani această relaţie dintre cele două oraşe era interesantă pentru apropierea oamenilor din cele două ţări, în acest moment se poate discuta de proiecte majore ale celor două comunităţi, de fonduri europene, pe care le atrage atât Aradul cât şi Jula, iar perspectiva relaţiilor dintre cele două oraşe vor fi exact pe zona de dezvoltare, de comunicare din punct de vedere cultural.
Evenimentul a continuat cu vizite la Castelul Almásy şi la Centrul Cultural „Erkel Ferenc”, care este aproape în faza finală de renovare. Ziua prieteniei s-a încheiat cu un vernisaj de expoziţie de fotografii, la Galeria Cohan. (Relatare despre expoziţie în pagina a 12-a.)

A.B.

Lumea văzută de artiştii fotografi din Arad

„Strângerile de mâini” din această toamnă dintre oraşele înfrăţite Jula şi Arad au avut şi un program artistic prin vernisajul expoziţiei de fotografii a FotoClubPro Arad în Galeria Cohan din Jula. Expoziţia din lucrările artiştilor arădeni a fost deschisă pe 13 noiembrie, de către consilierul local Szalai György, care este şi preşedintele Asociaţiei pentru Relaţiile dintre Jula şi Arad. Acesta a subliniat importanţa legăturilor de peste două decenii dintre conducerile celor două oraşe, dar a punctat şi faptul că aceste legături au devenit şi mai strânse acum un an şi jumătate, când s-au înfiinţat şi organizaţii civile prin care relaţiile bilaterale au devenit mult mai apropiate şi concrete. „Suntem de părere că trebuie să cunoaştem ceea ce ne aseamănă, trebuie să ne declarăm valorile de bază şi trebuie să ne folosim de posibilităţile reciproce”, a spus consilierul local din Jula, care a mai adăugat: „Întotdeauna este o adevărată aventură să ne cunoaştem realităţile prin prisma artiştilor. Artiştii fotografi din Arad ne permit, prin fotografiile lor, să cunoaştem o altfel de lume, aşa cum o văd ei.”

21 nov. 2015

Un eveniment dedicat tuturor foştilor elevi de la şcoala din Micherechi


Editorial - Parisul meu…

Am ajuns să văd Parisul într-un moment greu al vieţii mele. Oraşul Luminilor mi-a cuprins sufletul foarte repede, din mai multe motive: am simţit acolo un aer „bucureştean”, boem, am întâlnit oameni lejeri şi fără stres; zilele cât am stat în Paris nu m-am simţit ca un turist, ci ca un francez, stând ore în şir pe terasele cu doar două-trei măsuţe, la o cafea şi un croissant; şi nu în ultimul rând, a fost un loc unde m-am simţit în maximă siguranţă. Nicio clipă nu mi-a fost frică să umblu singură prin magazine sau să călătoresc singură cu metroul, cu toate că toţi ceilalţi călători aveau culoarea pielii mai închise decât a mea. Siguranţă, lumină, speranţă – aceste trei cuvinte îmi vin în minte când mă gândesc la Paris…

Audienţă publică la AŢRU

Preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Tiberiu Juhasz anunţă că reprezentanţa românească cu sediul la Jula (str. Eminescu nr. 1) va ţine audienţă pulbică în data de 8 decembrie, marţi, de la ora 13.00. Sunt aşteptaţi toţi românii care au vreo problemă în rezolvarea căreia AŢRU poate să-i ajute sau vreo părere în legătură cu activitatea Autoguvernării pe Ţară. Menţionăm: este prima ocazie în cei 21 de ani de când există AŢRU că aceasta organizează o audienţă cu publicul, care de altfel până la ultima modificare a Legii Naţionalităţilor din 2011 nu era obligatorie, dar de patru ani încoace este deja obligatorie şi pentru autoguvernările pe ţară.
E.Ş.

Comisia de mass-media a AŢRU cere canale tv româneşti

Români care trăiesc în localităţi din zona limitrofă cu România au contactat autoguvernările, asociaţiile locale şi presa românească cu problema dispariţiei dintre canalele tv a programelor în limba română. Autoguvernarea Românească din Chitighaz a trimis deja mai multe scrisori de plângere, a contactat şi misiunile diplomatice ale României din Ungaria pentru a le cere ajutorul.
La şedinţa sa de luni, 16 noiembrie, Comisia de mass-media a AŢRU a subliniat că paragraful 49 al Legii Naţionalităţilor din 2011 asigură dreptul naţionalităţilor de a prinde canale de televiziune publică în limbile lor materne, iar statul contribuie – prin contracte internaţionale – la recepţionarea serviciilor audiovizuale din ţările-mame.
Comisia de mass-media a hotărât ca să adune toate doleanţele comunităţilor locale româneşti în privinţa posturilor tv în limba română şi să le transmită purtătorului de cuvânt în Parlamentul de la Budapesta şi Ambasadei Române de la Budapesta.

E.Ş.

Pe marginea şedinţei Comisiei Parlamentare pentru Naţionalităţi - Românii cu şcolile stau bine, cu presa nu prea

Pe 10 noiembrie, la Budapesta s-a întrunit în şedinţă Comisia Parlamentară pentru Naţionalităţi, cu următoarea ordine de zi: sistemul de finanţare prin proiecte pe anul viitor, raportul pentru perioada 2013–2015, privind situaţia naţionalităţilor din Ungaria şi darea de seamă pe anul în curs, a trei autoguvernări pe ţară (română, poloneză şi armeană). La primul punct pe ordinea de zi a luat cuvântul Bene Dániel, directorul Fondului de Subvenţii al Ministerului Resurselor Umane, care a subliniat că, în anul 2016, vor fi alocate sume mult mai ridicate pentru proiectele naţionalităţilor. Astfel, finanţarea se va ridica pentru proiecte culturale, de la 110 milioane, cât a fost în acest an, la 330 de milioane, pentru proiecte privind păstrarea tradiţiilor de la 90 de milioane la 270 milioane, iar pentru cursuri de perfecţionare a pedagogilor fondurile vor fi ridicate de la 10 milioane la 15 milioane de forinţi. Domnul Bene a mai arătat că, pentru acestea din urmă, nu s-au folosit toate fondurile alocate în acest an, în timp ce la celelalte categorii s-au înregistrat mult mai multe solicitări decât sumele alocate, acesta fiind motivul pentru care, pentru anul 2016, s-a decis mărirea acestor fonduri.

Întâlnirea tinerilor creştini, la Jula


Ziua porţilor deschise, la Liceul "N. Bălcescu" din Jula

Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula va organiza, pe 26 noiembrie, „Ziua porţilor deschise”. Elevii din clasa a opta de la şcolile generale vor avea posibilitatea să viziteze împreună cu părinţii şcoala, căminul pentru elevi, laboratoarele şi vor putea intra la orele de studiu la care doresc. 

Românii de pretutindeni au un nou ministru delegat: Dan Stoenescu

Marţi, 17 noiembrie, au fost învestiţi în funcţie noii miniştri ai Guvernului României, condus de Dacian Cioloş. A fost ales şi un nou ministru delegat pentru românii de pretutindeni, în persoana tânărului diplomat Dan Stoenescu. Până a deveni ministru, Stoenescu a fost funcționar al Ambasadei României la Madrid. Anterior a mai ocupat funcții în DRP, la relația cu originarii din România, când această instituție era condusă de Eugen Tomac.
Din CV-ul său impresionant, menționăm că Dan Stoenescu are doar 35 de ani, este născut în Constanţa, e absolvent al Austin College din Texas, SUA, cu o diplomă de licență în Studii Internaționale (2003) și, în 2005, a obținut o diplomă de master în Globalizare și Dezvoltare de la Universitatea Warwick, Marea Britanie. Vorbește fluent spaniola, franceza, italiana, engleza, portugheza și araba.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...